08
10 2021
296

Condițiile restituirii din buget a TVA întreprinderii care este beneficiar al unui proiect de asistență tehnică

Întreprinderea noastră este beneficiar al unui proiect de asistență tehnică, care cade sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte. Din anumite motive, la efectuarea procurării, furnizorul a eliberat o factură fiscală în care a aplicat TVA la cota de 20%, conform căreia a și fost efectuată achitarea. Este oare posibilă restituirea din buget a TVA întreprinderii noastre, în calitatea sa de beneficiar al proiectului de asistența tehnică, ținând cont de faptul că art. 104 lit. c1) din Codul fiscal (CF), prevede că livrările în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică sunt scutite de TVA cu drept de deducere? 


Detalii

19
02 2021
239

Ordinul SFS nr.76 din 15.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
02 2021
277

(28.11.3) Se aplică TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care vor fi livrate antreprenorului, în vederea realizării proiectelor de asistenţă tehnică, asistenţă investiţională?

 Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.


Detalii
16
02 2019
1010

Exportul de servicii în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională

Reprezintă export de servicii lucrările de construcție aferente bunurilor imobiliare acordate de către un rezident al RM unui nerezident al RM, în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și de asistență investițională?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal (CF), export de servicii reprezintă prestare de către persoane juridice și fizice rezidente ale RM persoanelor juridice și fizice nerezidente ale RM de servicii al căror loc de livrare nu este RM.
Detalii
15
11 2018
718

Proiectul de Îmbunătăţire a Reformei Managementului Finanţelor Publice, încheiat

Principalele provocări şi realizări ale Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova, de care a beneficiat Ministerul Finanţelor, au fost punctate la evenimentul de închidere a proiectului.

Conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, pe parcursul implementării proiectului au fost aduse îmbunătăţiri efective reglementărilor, sistemelor şi proceselor în administrarea şi gestionarea bugetar-fiscală, în transparenţa bugetară şi accesul public la informaţii, gestionarea investiţiilor publice, dezvoltarea eficienta a datoriei de stat si dezvoltarea pietei interne a valorilor mobiliare de stat, evidenţa contabilă a autorităţilor publice şi evaluarea riscurilor bugetar-fiscale.
Detalii
08
08 2018
3111

Vizita fiscală - procedeu de asistenţă fiscală

Vizita fiscală, în conformitate cu prevederile art. 129 pct. 111) din Codul fiscal (CF), reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Astfel, inițial, contribuabilul trebuie să înțeleagă că vizita fiscală nu reprezintă în sine un control fiscal și nu produce efectele juridice ale unui control fiscal.
Detalii
09
08 2017
1133

Privind cota TVA la livrarea serviciilor în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea serviciilor livrate sau importate în cadrul realizării unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, specificat în art. 104 lit. c1) din Codul fiscal, dacă proiectul parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?
Detalii