13
04 2022
223

Facilități fiscale și vamale. Actualizarea listei proiectelor de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ce beneficiază de aplicarea facilităților fiscale și vamale în procesul implementării, a fost actualizată.
 
În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 149 din 9 martie 2022 pentru modificarea listei respective, aprobată prin HG nr. 246/2010.
 
Astfel, de facilități vor beneficia peste 40 de proiecte în derulare, printre care:


Detalii

10
03 2022
404

Ajustarea Listei proiectelor ce beneficiază de facilități fiscale și vamale

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, va fi actualizată.

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 9 martie curent proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010
Detalii

21
09 2021
677

Asistență pentru implementarea controalelor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat găzduiește, în perioada 20 septembrie – 1 octombrie 2021, misiunea experților Departamentului Trezoreriei SUA, Philip Brand și Bert Snider. Obiectivul misiunii este de a furniza asistența necesară pentru implementarea și dezvoltarea controalelor fiscale electronice, dar și îmbunătățirea calității controalelor fiscale.
 

Astfel, experții Departamentului Trezoreriei SUA vor analiza progresele aferente recomandărilor din misiunile anterioare, precum și vor fi stabiliți următorii pași în raport cu planul de acțiuni privind implementarea controlului fiscal electronic, cu oferirea asistenței și sfaturilor necesare în acest sens.


Detalii

08
06 2021
565

Facilități fiscale și vamale pentru noi proiecte de asistență externă

Peste 50 de proiecte de asistență externă care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care țara noastră este parte și vor derula pe teritoriul Republicii Moldova, vor beneficia de aplicarea facilităților fiscale și vamale aferente realizării acestora, avându-se în vedere aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale și pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.
 
În Monitorul Oficial din 4 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 72 din 26 mai 2021 privind modificarea și completarea HG 246/2010.


Detalii

21
05 2020
810

Asistență tehnică suplimentară pentru realizarea unor proiecte

Republica Moldova va beneficia de asistență tehnică adițională în valoare de 8,6 mil. euro din partea Germaniei, pentru finanțarea unor proiecte în derulare.
În cadrul ședinței de ieri Executivul a aprobat proiectul hotărârii pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică pentru perioada 2019-2020.
Detalii
21
04 2020
505

Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă în vederea răspunsului de urgență la COVID-19

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor, ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale şi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene au negociat, la 16 aprilie anul curent, proiectul Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) în vederea realizării proiectului de răspuns de urgență la COVID-19.
Detalii
19
12 2019
586

Proiecte de asistență externă eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul prevede actualizarea listelor proiectelor de asistență externă în derulare eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale. În acest sens, actualizarea anexei nr.1 și anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 246 se propune în contextul demarării a peste 50 de proiecte noi
Detalii
31
07 2019
631

FAO va realiza în Moldova încă două proiecte de asistenţă tehnică

Proiectele de asistenţă tehnică au fost semnate între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO). Programele vor contribui la îmbunătățirea statisticii agricole și la promovarea produselor agroalimentare atât în țară, cât și peste hotare.

„Proiectele semnate vor fi orientate pe două direcţii principale: prima prevede suport ministerului pentru a implementa politica de promovare a produselor agroalimentare şi alta, provocatoare pentru noi, constă în asistenţa oferită Biroului Naţional de Statistică în vederea îmbunătăţirii statisticilor agricole, unde MADRM va fi un beneficiar indirect”, a explicat ministrul de resort, Georgeta Mincu.
Detalii
12
11 2018
767

Optimizarea procesului de сооrdоnare а asistenței externe

Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței din 8 noiembrie, a aprobat un șir de modificări în cadrul normativ ce vin să eficientizeze și să optimizeze procesul de сооrdоnare а asistenței externe.

Completările la Regulamentul cu privire la cadrul instituțional şi mecanismul de coordonare și management al asistenței externe, aprobat prin HG nr. 377/2018, prevăd că acordurile/contractele de împrumuturi de stat externe încheiate în numele Guvernului Republicii Moldova și/sau Republicii Moldova și amendamentele la acestea se vor semna de către Prim-ministru sau de către ministrul Finanțelor.
Detalii