02
04 2021
876

Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul Asociației obștești care nu dispune de angajați

Apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului Asociația obștească care pe parcursul perioadei fiscale nu dispune de angajați?

Organizația necomercială, potrivit art. 5 pct. 14) din CF, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Activitatea de antreprenoriat, conform art. 13 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

a) întreprindere individuală;


Detalii

11
02 2021
578

Declararea venitului din salariu și ajutorului bănesc acordat de către o asociație obștească

O persoană fizică, pe parcursul anului 2020, a obținut venituri sub formă de salariu și un ajutor bănesc acordat de către o asociație obștească. Urmează a fi declarate veniturile respective de către persoana dată până la 30 aprilie 2021 sau nu?

În baza alin. (2) și (4) art. 83 din CF, sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 (forma CET18) până la 30 aprilie 2021: persoanele fizice (cetăţenii RM, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor și acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind
Detalii

01
09 2020
256

Ordinul nr. 438 din 25.08.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

03
08 2020
1641

Noi prevederi legislative aferent organizațiilor necomerciale - interferența cu aspectele fiscale

 În Monitorul Oficial din 27 iulie 2020 a fost publicată  Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale care va intra în vigoare pe 27 august 2020,  fiind abrogată, concomitent,  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. 

 

Noua lege reglementează mult mai detaliat regimul juridic al organizațiilor necomerciale impunând, totodată, noi reguli în partea ce ține de activitatea organizațiilor necomerciale.

 

În conținuare, o să specificăm cele mai esențiale modificări stabilite aferent organizațiilor necomerciale: 

28
07 2020
828

Legea cu privire la organizațiile necomerciale, publicată

Organizația necomercială se constituie benevol. Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze organizații necomerciale, să devină membru al unei asociații obștești sau să fie sancționat pentru că a fondat, pentru că este sau nu este membru al unei organizații necomerciale. Persoanele se pot asocia fără a fi obligate să-și înregistreze organizația. Aceste prevederi sunt incluse în Legea nr. 86 din 11 iulie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale (Legea nr. 86/2020), publicată luni, 27 iulie, în „Monitorul oficial”.
 
Potrivit acesteia, organizația necomercială este persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit. În sensul legii date, organizații necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată.

Detalii
16
03 2020
1288

Aspecte fiscale ale donației mijloacelor bănești de către asociația obștească în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

În conformitate cu art. 20 lit. i) din Codul Fiscal (CF), în venitul brut nu se include patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din CF, la liniuța a cincea fiind prevăzut că, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.
Detalii
06
03 2020
320

3. (29.1.7.3.3) : Arhiva

În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociației obștești filantropice, ele reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu art. 20 lit. l) din Codul fiscal.

În cazul în care statutul organizației nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art. 18 din Codul fiscal și potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal entitatea reține în prealabil 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice.
Detalii
05
03 2020
370

Ordinul nr. 142 din 28.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale