07
08 2018
391

Curtea de Conturi la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, menționează Curtea de Conturi în Raportul auditului situațiilor financiare ale CNAA încheiate la 31 decembrie 2017. Hotărârea privind raportul auditului este publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Neasigurarea unui sistem de financiar și control functional a afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.
Detalii
23
05 2018
3245

Atestarea salariaților: efectuarea cel mult odată în 3 ani pentru fiecare salariat

Regulamentul ce are drept scop reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a atestării salariaţilor din unităţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în scopul stabilirii gradului de corespundere a salariaţilor funcţiei deţinute sau muncii prestate este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii
09
09 2016
602

Serviciul Vamal a finalizat atestarea angajaților

Serviciul Vamal a finalizat procedura de atestare a angajaților, demarată pe 13 iunie. Rezultatele acesteia demonstrează o pregătire insuficientă în cazul mai multor colaboratori: 10% din cei 1069 de angajați supuși atestării nu corespund funcției pe care o dețin şi au fost eliberați din funcții.
Detalii
12
01 2016
706

Procedura de atestare a rezidenței pe teritoriul RM  va fi optimizată

Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale și Direcției generale administrarea marilor contribuabili din cadrul IFPS le va fi delegată funcția de eliberare a formulatelor tipizate, ce atestă rezidența pe teritoriul RM și a impozitului pe venit, achitat de către nerezidenți, la locul de deservire a persoanelor rezidente și nerezidente — modificări și completări în acest  sens în decizia a executivului din 5 februarie 2013 urmează să aprobe guvernul în exercițiu.
Detalii
26
01 2015
961

Angajații SFS își vor demonstra abilitățile profesionale în cadrul unor evaluări individuale

Fidelizarea mediului de afaceri principiilor conformării fiscale voluntare cere ca funcționarii fiscali să demonstreze înalte calități profesionale și morale, pe care motiv vom acorda o atenție sporită calității resurselor umane antrenate în gestionarea veniturilor la buget, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul tradiționalei ședințe operative de luni, cu participarea funcționarilor fiscali din cadrul IFS pe mun. Chișinău și IFPS.
Detalii