11
02 2019
162

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
08
02 2019
205

Auditul intern din sectorul public: confirmarea și menținerea calificării profesionale

Formarea profesională în domeniul auditului intern se va realiza în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabilește setul minim de subiecte ale instruirii, structurat în trei trepte de competență profesională.

Ministerul Finanțelor propune spre consultări proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
Detalii
08
12 2018
352

Auditul intern: noi cerințe

Subdiviziunile de audit intern (SAI) vor colabora cu Curtea de Conturi şi îi vor remite acesteia copia Planului anual al activităţii de audit intern și copia Raportului anual al activităţii de audit intern. În Monitorul Oficial de vineri, 7 decembrie 2018, au fost publicate modificările la Legea privind controlul financiar public intern și Legea privind administrația publică locală.

Astfel, Legea privind controlul financiar public intern va fi completată cu un articol nou (art.281) ce va reglementa interacțiunea auditului intern cu auditul public extern, potrivit căruia subdiviziunile de audit intern vor prezenta documentele menționate mai sus.
Detalii
20
07 2018
249

Secretarii de stat, instruiți în domeniul auditului intern

La Ministerul Finanțelor în calitate de beneficiar al proiectului de Twinning “Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” a avut loc instruirea Secretarilor generali și a Secretarilor de stat ai autorităţilor publice centrale din țară în cadrul unui atelier de lucru cu genericul “Utilizarea eficientă a resurselor bugetare necesită un sistem de control intern eficace”. Seminarul a fost susţinut de către Jens Motel, Lider de proiect și Mioara Diaconescu, Lider junior de proiect.
Detalii
06
07 2018
354

SNAI. Cerinţele de bază

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Standardelor naţionale de audit intern (SNAI). Acestea sunt elaborate în baza Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern și includ cerințele de bază pentru practica profesională și pentru evaluarea eficacității auditului intern, care se aplică la nivel organizațional și individual, precum și note privind interpretarea rezultatelor.

SNAI conține două categorii fundamentale: standarde de calificare și standarde de performanță.
Detalii
23
05 2018
1201

Subdiviziunea de audit intern: cel puţin trei unităţi de personal

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de Ministerul Finanţelor pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern, constatate în perioada anilor 2014-2018.

Proiectul urmărește crearea premiselor legislative eficiente pentru dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice și a funcției de audit intern din sectorul public.
Detalii
05
02 2018
388

Noua structură ANI

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege ce vizează reorganizarea instituțională și asigurarea funcționalității Autorității Naționale de Integritate.
Detalii
16
10 2017
636

Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru 2018–2020, propus spre consultare

Ministerul Finanţelor propune spre consultare un nou program de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii doi ani.

Documentul conţine peste 30 de acţiuni ce se axează pe consolidarea capacităţii de investigare financiară, elaborarea unui sistem de stimulare și motivare a specialiștilor din domeniul managementului finanțelor publice, dezvoltarea relaţiei cu mediul academic cu scopul includerii modulelor şi programelor de instruire pentru specialiştii implicați în managementul financiar public, identificarea şi punerea în aplicare a unui Program de certificare profesională a specialiştilor în finanţe şi economie.
Detalii