03
08 2018
244

Curtea de Conturi: Contabilitatea, fără nereguli

Evaluarea situațiilor financiare a Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” a demonstrat utilizarea surselor proiectului în conformitate cu condițiile generale ale Acordului de finanțare. Este concluzia Curții de Conturi în urma auditului realizat asupra proiectului dat pentru anul 2017. Hotărârea cu privire la raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.

Menționăm că acest proiect a fost elaborat în scopul reformării domeniului prestațiilor sociale, prevăzut în Acordul de finanțare semnat la 1 iulie 2011 între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare.
Detalii
22
06 2018
130

Consiliul de supraveghere publică a auditului

Proiectul regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului este propus spre spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Reamintim că, potrivit Legii privind auditul situațiilor financiare, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit se reorganizează, prin transformare, în Consiliul de supraveghere publică a auditului.
Detalii
22
05 2018
1697

Auditorii vor desemna persoane responsabile pentru prevenirea spălării banilor

Organele executive al societăților de audit, dar şi auditorii întreprinzători individuali vor desemna persoane responsabile de implementarea Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 22 decembrie 2017.

Prevederea dată este inclusă în proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009 ”, propus pentru consultări publice.
Detalii
14
05 2018
118

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la CCA

Raportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) la situația din 31 decembrie 2017 a fost denaturat nesemnificativ ca urmare a înregistrării necorespunzătoare a tranzacțiilor privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Este una din concluziile Curții de Conturi din Raportul asupra auditului situațiilor financiare, publicat în Monitorul Oficial din 11 mai 2018.

În același timp, auditul menționează că plenitudinea calculării veniturilor din taxa de reglementare a fost afectată din cauza nestabilirii procedurilor de control intern.
Detalii
20
04 2018
1191

Reforma în domeniul contabilității, raportării financiare și auditului

Realizările și perspectivele de dezvoltare ale contabilității și auditului în condițiile globalizării au fost abordate în cadrul unei conferinței științifice internaționale, organizate de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Educației, Biroului Național de Statistică, ai mediului academic, experți în domeniul contabilității și auditului etc. La conferință au fost prezenți și oaspeți din România.
Detalii
02
04 2018
593

Peste 5 luni va intra în vigoare Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară

Legea ce are drept scop asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea accesului la resursele financiare a persoanelor fizice și juridice, a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 30 martie 2018.

Astfel, legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară prevede că organizația este în drept să desfășoare cu titlu profesional doar activități de acordarea de credite nebancare și leasingul financiar.
Detalii
23
03 2018
1304

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
26
02 2018
212

Audit energetic pentru întreprinderile mari

Guvernul a aprobat proiectul cu privire la eficienţa energetică, care, potrivit ministrului Chiril Gaburici, este elaborat în contextul acţiunilor întreprinse de Ministerul Economiei şi Infrastructurii privind armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul eficienţei energetice cu acquis-ul comunitar.

Scopul acestuia este crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, inclusiv prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniu prin dezvoltarea pieţei de servicii energetice, precum şi prin implementarea altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie.
Detalii
20
02 2018
198

Curtea de Conturi: inconsecvența cadrului normativ a afectat Fondul republican de susținere socială a populație

Procesul formării veniturilor în cadrul Fondului republican și fondurilor locale de susținere a populației a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ, a stabilit Curtea de Conturi în cadrul auditului performanței fondurilor menționate.

Hotărârea Curții a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 februarie 2018.

Astfel, începând cu anul 2016, funcțiile de administrare a veniturilor au fost dispersate,
Detalii
12
02 2018
286

Curtea de Conturi: auditul „performanței” la ANSA

Curtea de Conturi a efectuat auditul performanței la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu scopul de a evalua în ce măsură aceasta asigură, prin controalele efectuate, conformitatea produselor alimentare importate.

Hotărârea Curții, împreună cu concluziile și recomandările de rigoare, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.
Detalii