14
05 2021
509

Auditul obligatoriu pentru anul 2020. Excludem incertitudinea

În vederea excluderii incertitudinii și clarificării multiplelor întrebări referitor la obligativitatea efectuării auditului obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2020, în continuare vom oferi explicațiile bazate pe prevederile legislației în vigoare.
 
Amintim, prin Dispoziția nr.3/2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a stabilit că pentru anul 2019 nu sunt supuse auditului obligatoriu:


Detalii

08
04 2021
238

Scutirea de efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare. Aviz pozitiv

Proiectul de lege ce prevede scutirea de efectuare a auditului obligatoriu al situațiilor financiare aferente anului 2020 a entităților mijlocii, mari, precum și al situațiilor financiare consolidate ale grupurilor a fost avizat pozitiv de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului.


Potrivit autorilor, implementarea proiectului va scuti o bună parte din întreprinderi de cheltuieli, care vor putea fi direcționate la onorarea obligațiilor de plată față de salariați, furnizori, la reducerea datoriilor, menținerea activității. 


Detalii

06
04 2021
376

Auditul rezidenților parcului IT: erori identificate în cadrul verificărilor anuale precedente și erori ipotetice

(Continuare. Partea I în nr. 2 (65), 2021)

Anul 2020 este al treilea exercițiu (după anii 2018 și 2019) în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației. În conformitate cu prevederile Contractului cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” (pct. 2.4.6. din Contract), rezidentul are obligația să creeze condițiile necesare pentru efectuarea verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, potrivit art. 18 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Legea nr. 77/2016).
Detalii

05
04 2021
195

Evenimente educaționale organizate de ACAP pe parcursul lunii aprilie

Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova (ACAP) ne invită la  următoarele evenimente educaționale  în luna aprilie 2021:

 

1. Курс«Право в Республике Молдова»/Программа международной сертификации бухгалтеров CAP/CIPA

  • Дата проведения: 8 апреля - 13 мая 2021
  • Время проведения: согласно Расписанию

  • Detalii
02
04 2021
223

Conferința de contabilitate și Audit A&A CON'21 - ziua a doua

Lecția pe care noi cu toții am învățat-o în perioada pandemiei este că succesul stă de partea celor care acceptă schimbările, sunt flexibili și se adaptează la noile provocări. Rolul Publicației Periodice „Monitorului Fiscal FISC.md” a fost unul substanțial în această perioadă complicată, pentru că le-am adus la cunoștință contribuabililor schimbările care au fost impuse, deciziile autorităților în contextul stării de urgență, toate actele adoptate de la etapa de proiect până la intrarea în vigoare a legilor, a menționat directorul P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md”, Rodica Musteața-Staci, în cadrul conferinței de contabilitate și Audit A&A CON'21.


Detalii

01
04 2021
252

Prima zi a conferinței de contabilitate și audit A&A CON'21

Astăzi, 1 aprilie 2021, a fost lansată conferința de contabilitate și audit A&A CON'21, organizată de Camera Americană de Comerț din Moldova și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști, în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

La eveniment au participat profesioniști din domeniile contabilitate și audit, directori financiari, funcționari publici, reprezentanți ai mediului academic, comunității științifice etc.


Detalii

01
04 2021
112

P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a încheiat un acord de colaborare cu AAIRM

La 30 martie curent, P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a semnat un acord de colaborare cu Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova (AAIRM). Evenimentul a avut loc în contextul marcării a 10 ani de la fondarea Publicației.

Acordul prevede stabilirea unui parteneriat de lungă durată în scopul colaborării în comun, în vederea organizării studiilor şi schimbului reciproc de cunoștințe şi experiență pentru asigurarea unei bune pregătiri şi perfecționării continue a specialiștilor pentru entitățile publice, în special în domeniul controlului intern managerial şi auditului intern.


Detalii

03
03 2021
202

Conferința A&A'21: Contabilitate & Audit

 Într-o economie în tranziție, deciziile financiare și economice fundamentate reprezintă cheia dezvoltării. În acest sens, rolul contabililor și auditorilor este unul crucial și anume de asigurare a plenitudinii și integrității informațiilor financiare utilizatorilor săi. Având activitate la nivel național sau internațional, fiecare companie se confruntă cu provocări în regândirea operațiunilor sale și prezentarea și analiza informațiilor financiare în conformitate cu cele mai bune practici.


Detalii
19
02 2021
553

Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (în continuare - Legea nr. 271/2017), în legislația națională a fost introdus un nou concept, cel de comitet de audit.

 

Deși prevederile legale referitoare la această noțiune sunt în vigoare deja al doilea an (începând cu 01.01.2019), pentru unii manageri activitatea comitetului de audit este considerată puțin abstractă, pentru alții, nu sunt clare responsabilitățile acestuia. Având în vedere importanța constituirii unui comitet de audit eficient, am considerat necesară o examinare, care să cuprindă atât aspecte teoretice, cât și practice, referitoare la activitatea acestui comitet.


Detalii
12
02 2021
723

Verificarea anuală (auditul) a rezidenților parcului IT: FAQ

Anul „pandemic” 2020 a venit și cu modificări în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților „Moldova IT Park” – în momentul de față unicul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verifică- rii îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației.


Detalii