29
05 2020
1107

Auditul achizițiilor publice efectuate în vederea diminuării consecințelor pandemiei

Autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19, vor prezenta informații suplimentare despre aceste achiziții. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus.

Proiectul prevede aprobarea a două forme de raportare. Primul raport se referă la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea privind achizițiile publice,
Detalii
26
05 2020
2205

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2019 vor fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 mai, a fost publicată Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, precum și Decretul de promulgare al Legii.

Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie.
Detalii
27
01 2020
262

Transparența activității entității de audit – un factor important de imagine profesională

Cu începere din 1 ianuarie 2019, Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (Legea nr. 271/2017) stabileşte cadrul juridic privind organizarea auditului de către entităţile de audit, reglementează exercitarea profesiei de auditor, supravegherea auditului, precum şi cerinţele specifice auditului entităţilor de interes public.

Supravegherea publică a auditului, importanța căreia este subliniată de Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17.05.2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, reprezintă unul din factorii de bază ai asigurării unui proces eficient de auditare a situațiilor financiare ale entităților.
Detalii
20
01 2020
591

Calitatea auditului: raportul privind respectarea procedurilor de control

În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020, Consiliul de supraveghere publică a auditului a publicat Decizia nr. 33 din 23 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, în vederea asigurării calității auditului, entitatea de audit elaborează și aprobă politicile şi procedurile de control al calităţii auditului. Totodată, aceasta este obligată să prezinte Consiliului de supraveghere publică a auditului, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, un raport privind respectarea procedurilor de control al calității auditului, care conțin următoarele trei compartimente:
Detalii
17
01 2020
597

Auditul statutar obligatoriu: activitatea rezidenților parcului IT

În cadrul verificării activității rezidenților parcului IT auditorul verifică 5 indicatori stabiliți în baza Deciziei Administrației parcului TI ”MOLDOVA IT PARK” nr. 1 din 18 decembrie 2018. În cadrul seminarului ”Auditul statutar obligatoriu” din 15 ianuarie 2020 organizat de ATA Consult a fost discutat și subiectul ce ține de particularitățile auditului activității rezidenților parcului IT.

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului.
Detalii
15
01 2020
425

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.
Detalii
11
01 2020
1260

Auditul statutar obligatoriu

Vă invităm să începeți anul nou cu un seminar dedicat auditului statutar obligatoriu, ce va avea loc la 15 ianuarie 2020, cu începere de la ora 09.00, la Z-Tower (mun. Chișinău, str. Calea Eșilor, 8/1). Evenimentul va fi organizat de către ATA Consult SRL și are ca scop popularizarea auditului în mediul contabil.

În cadrul seminarului vor fi abordate subiecte relevante pentru dezvoltarea cunoștințelor în domeniul auditului statutar, conceptul, scopul și obiectul căruia sunt reglementate prin Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European.
Detalii
13
12 2019
381

Aspectele privind fiscalitatea, contabilitatea și auditul în sectorul IT

Ieri, 12 decembrie 2019, a avut loc un eveniment special pentru examinarea aspectelor fiscale și contabile cu care se confruntă companiile IT la general și rezidenții parcului IT în particular.

Seminarul intitulat „Sectorul IT: aspecte privind fiscalitate, contabilitate și auditul” a fost organizat de Jizdan & Partners în colaborare cu Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova. Publicația Periodică ”Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului.
Detalii
02
12 2019
310

Curtea de Conturi: auditul devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM

Curtea de Conturi a identificat că prima de performanță în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se acordă în lipsa unor reglementări exhaustive privind modalitatea de determinare a cuantumului acesteia în raport cu indicatorii de evaluare a performanțelor.

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018.
Detalii
26
11 2019
471

Curtea de Conturi: conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Curtea de Conturi a depistat, în urma auditului gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, că 40 de agenți economici care au exportat vinuri, nu au prezentat dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat și că 9 agenți economici au diminuat calculele prezentate SFS față de volumele real exportate. Astfel, calculele și, respectiv, restanțele la plata contribuțiilor au fost diminuate cel puţin cu 6,3 mil. lei.

În Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului.
Detalii