11
04 2022
360

Entitățile de audit: prevenirea și combaterea spălării banilor

Normele privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Norme), aprobate de către Comitetul de supraveghere a auditului prin Decizia nr. 5 din 29 martie 2022, au intrat în vigoare vineri, 8 aprilie 2022, fiind publicate în „MO”.
 
Conform documentului, Normele se extind asupra entităților de audit, indiferent de forma juridică de organizare, înregistrate în Registrul public al entităților de audit în modul stabilit de Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare și efectuează auditul situațiilor financiare. Obiectivul documentului este de a asista entitățile de audit în respectarea obligațiunilor sale legale
Detalii
16
03 2022
272

Сomponența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, aprobată

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 16 martie,  Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea noii componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului.

 

Astfel, din componența Comitetului vor face parte următoarele persoane:
  • Natalia Tonu – șef adjunct al Direcției politici financiare, Ministerul Finanțelor
  • Ala Vizir – consultant principal în Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor

    Detalii
15
03 2022
337

Сomisiile de cenzori ale întreprinderilor de stat pot fi substituite de comitetele de audit

În scopul eficientizării procesului de administrare a entităților cu capital de stat și aplicarea practicelor de bună guvernare, Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Legea nr. 271/2017), și propune substituirea comisiilor de cenzori prin comitetele de audit.
 
Necesitatea operării modificărilor este argumentată de către autori  prin faptul că, potrivit Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (art.6 și art.10), Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art.68) și a Legii nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitata (art.77)
Detalii
25
02 2022
349

Componența Comitetului de supraveghere a auditului pentru următorii 3 ani

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului, care este unul din organele de conducere a I.P. Consiliul de supraveghere publică a auditului. Proiectul are ca scop asigurarea activității Comitetului în componența nominală deplină.

 

În conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, Comitetul este format din 7 membri nepracticieni, care posedă cunoştinţe în domeniul economic sau în cel juridic şi are următoarea componenţă: doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a
Detalii

10
02 2022
553

Verificarea anuală a activității rezidenților parcului IT: aspecte problematice și perspectiva anului 2022

(Continuare. Partea I în nr. 7 (70), 2021)

Pentru anul 2021, Administrația Moldova IT Park a emis  Decizia nr. 1 din 12.01.2022 cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuării verificării anuale a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” pentru anul 2021. În același timp, a fost abrogată Decizia Administrației „Moldova IT Park cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuăriiverificării anuale a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr. 7 din 31 decembrie 2020.


Detalii

10
12 2021
917

Auditul rezidenților parcului IT: indicatorii supuși verificării obligatorii

Anul 2021, este al patrulea exercițiu (după anii 2018, 2019 și 2020) în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației.


În momentul de față, anul 2021 nu a venit încă cu modificări în ceea ce privește verificarea anuală a activității rezidenților „Moldova IT Park” – actualmente unicul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 18, alin.  (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), activitatea
Detalii

06
09 2021
282

Certificarea auditorilor asigurătorilor va fi efectuată de CSPA

Potrivit art.50 alin.(7) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare,  pe parcursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2019), pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, auditorii susţin examene şi primesc certificatele de calificare la Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. După expirarea termenului, CNPF nu mai este autoritatea abilitată cu certificarea auditorului, actele respective fiind eliberate de către Consiliul de supraveghere publică a auditului.
 
În acest context, CNPF a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
Detalii
16
08 2021
358

Curtea de Conturi: auditul Programului de modernizare a sectorului sănătății

În Monitorul Oficial din 13 august curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea nr. 44 din 28 iulie 2021 cu privire la auditul situațiilor financiare ale Operațiunii ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020.

Proiectul a fost implementat în baza unui Acord de finanțare, semnat în anul 2014, ce  prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a $30,8 mil. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.


Detalii

20
07 2021
478

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020: imagine corectă și fidelă

Curtea de Conturi a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020.
 
Misiunea a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire că raportul Guvernului nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.  Auditul confirmă că Raportul Guvernului oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat, în conformitate cu normele cadrului de raportare aplicabil.

Detalii
24
06 2021
1029

Parteneriatele sunt cheia succesului

Între asociațiile profesionale, comunitățile de business și P.P. ”Monitorul fiscal” s-a creat un parteneriat frumos, datorită căruia reușim să aducem contribuabililor cele mai importante noutăți din domeniul fiscal, financiar, contabil și audit. Această platformă reprezintă o oportunitate reală pentru dezvoltarea profesiei, dar contribuie și la prosperarea afacerilor, datorită suportului oferit prin intermediul evenimentelor, webinarelor, articolelor și interacțiunii permanente între actorii implicați.


Detalii