28
01 2019
209

CTIF a stabilit relații de parteneriat cu ACAP

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare privind activitățile de perfecționare profesională a contabililor în domeniul finanțelor publice și utilizării tehnologiilor informaționale în contabilitate.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici ce vizează finanțele publice și serviciile contabile,
Detalii
18
12 2018
215

Politici contabile. Aplicarea noilor modificări

Elaborarea corectă a politicilor contabile te poate ajuta la depășirea multor întrebări parvenite din partea organelor de control.

Ești contabil, administrator, fondator sau pur și simplu dorești să afli secretele unor politici contabile eficiente la întreprindere

Detalii
07
09 2018
711

Societățile de audit vor aplica măsuri de precauție privind clienții

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditori întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Măsurile de precauție privind clienții, pe care auditorii le vor întreprinde, sunt prevăzute în art.5 al Legii. Acestea se referă la identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, datelor sau informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă.
Detalii
22
05 2018
1818

Auditorii vor desemna persoane responsabile pentru prevenirea spălării banilor

Organele executive al societăților de audit, dar şi auditorii întreprinzători individuali vor desemna persoane responsabile de implementarea Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 22 decembrie 2017.

Prevederea dată este inclusă în proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009 ”, propus pentru consultări publice.
Detalii
23
03 2018
1561

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
07
08 2017
515

Seminar ACAP RM: “Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și soluții”

În era digitală, pe fondul creșterii continue a amplorii soluţiilor tehnologice, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, buna cunoaştere a obligaţiilor specifice de către operatorii de date cu caracter personal este foarte importantă. Încrederea a devenit un criteriu esențial în procesul de utilizare a produselor și serviciilor bazate pe prelucrarea datelor cu caracter personal.
Detalii
01
08 2017
609

Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit va fi actualizat

Un proiect ce prevede actualizarea prevederilor Hotărării Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit a fost propus spre consultaţii publice de Ministerul finanţelor. Acestea sunt generate de prevederile p. 9 al Regulamentului Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor, ce ţine de retragerea calităţii de membru al Consiliului în cazul depunerii cererii personale privind retragerea benevolă.
Detalii
12
06 2017
692

„Lista neagră” a auditorilor energetici

Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE) a decis crearea unei „liste negre” a auditorilor energetici, elaboratorilor de devize, verificatorilor de proiecte și responsabililor tehnici, care au comis lacune în procesul de evaluare și monitorizare a implementării proiectelor finanțate de Fond.
Detalii
06
02 2017
1047

Auditorii şi contabilii, instruiţi în domeniul combaterii spălării banilor

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor a fost discutată în cadrul unei mese rotunde cu genericul Impementarea Directivei UE 2015/849 privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, cu participarea membrilor Reţelei Auditorilor şi Contabililor din Republica Moldova, organizată de Misiunea Înalţilor Consilieri UE în Republica Moldova pe data de 3 februarie 2017.
Detalii