21
06 2016
1402

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal”

În contextul dezvoltării cadrului legal ce ține de supravegherea pieței în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare în conformitate cu normele europene RM a adoptat Legea nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare care trebuie sa asigure accesul pe piață a produselor sigure pentru consumatori și conforme cerințelor esențiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile.
Detalii