04
03 2016
804

Lipsa transparenței și a planificării eficiente produce bugete locale necredibile

Este concluzia Raportului de evaluare a sustenabilității financiare în cadrul a 50 de APL-uri din Republica Moldova. Raportul, scris de Angela Secrieru, expert financiar IDIS „Viitorul”, evaluează capacitățile administrațiilor publice locale din localitățile analizate în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea controlului financiar al autorităţilor publice locale în Republica Moldova“.
Detalii
16
11 2015
781

În atenţia autorităţilor publice centrale şi locale, întreprinderilor de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public precum şi administratorilor acestora, Băncii Naţionale a Moldovei şi a băncilor comerciale

Ministerul Finanţelor atenţionează despre modificările şi completările la Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.797 din 29.10.2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.302-305/889 din 06.11.2015.
Detalii
23
01 2015
1014

Nu toţi consumatorii vor primi în facturi consum suplimentar de apă

Locuitorilor municipiului Chişinău care deţin apometre sigilate, cu certificat metrologic valabil, şi care vor raporta lunar consumul real de apă, nu le vor mai fi repartizate spre plată volume suplimentare de apă. Acest lucru este prevăzut într-o dispoziţie semnată de către primarul capitalei, transmite IPN.
Detalii
08
10 2014
1138

Autorităţile locale pot accesa granturi de până la 30 mii de dolari

Centrul de Informare pentru Autorităţile Locale anunţă concursul de granturi “Fondul Granturilor Mici” (FGM). În cadrul acestuia, autorităţile locale pot beneficia de granturi în valoare de la 5 mii până la 30 mii de dolari.

La concurs pot participa primăriile, consiliile raionale şi organele legislative şi executive din UTA Găgăuzia, care cooperează cu organizaţii nonguvernamentale locale sau cu un grup informal local de cetăţeni.
Detalii
20
09 2014
1789

Sunt o persoană fizică și rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: au oare dreptul autoritățile locale să stabilească taxa pentru salubrizarea parcurilor, scuarurilor și trotuarelor? Avizul de plată l-am primit pe adresa de domiciliu

Taxa pentru salubrizare reprezintă una din cele 14 taxe locale, care formează sistemul taxelor locale, reglementate de CF,şi pot fi stabilite de autoritatea deliberativă a administrației publice locale în raza teritoriului administrat.
Detalii