11
10 2019
750

Sporirea transparenței utilizării banilor publici

Autoritățile administrației publice, în funcție de specificul activității acestora, vor fi obligate să publice pe pagina web oficială datele/informația privind devizul de cheltuieli pentru evenimentele publice organizate a căror valoare depășește suma de 50 mii lei.

Această prevedere se conține în proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea HG nr.188/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet (Regulament) înaintat pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.
Detalii
01
02 2019
916

Proiectul reformei administrației publice

În anul 2019, autoritățile își propun asigurarea consolidării capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice.

Aceast obiectiv este prevăzut în proiectul Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020. Documentul este propus spre consultare publică de Cancelaria de Stat.
Detalii
28
08 2018
1059

Deținătorii lacurilor vor permite accesul la apă pentru necesitățile comunității

Deținătorii lacurilor de acumulare și a iazurilor, care dispun de autorizații de mediu pentru orice mod de utilizare a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare, instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea ei la irigare, acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate.
Detalii
22
08 2018
1477

Activitatea de comerț va fi simplificată

Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea și completarea Legii cu privire la comerțul interior, precum și crearea cadrului normativ necesar implementării prevederilor Legii cu privire la tichetele de masă și ale Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că acest proiect vizează comerțul interior cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică și desfășurarea comerțului cu amănuntul.
Detalii
25
06 2018
706

Reforma organelor abilitate cu funcţii de control: domeniul mediului

Prin fuzionarea Inspectoratului Ecologic de Stat și a Serviciului Piscicol va fi creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în contextul reformei instituțiilor abilitate cu funcţii de control de stat și va exercita controlul activităţilor ce tin de toate domeniile de mediu.

În Monitorul Oficial din 22 iunie a fost publicat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului,
Detalii
26
05 2017
1300

Urmează a fi indicată cota-parte a fiecărei încăperi izolate din construcție

În cazul divizării construcţiei în încăperi izolate, la deciza de formare a bunurilor imobile, se va indica cota-parte aferentă fiecărei încăperi izolate din construcție şi se va calcula de executantul lucrării de formare ca raportul suprafeței încăperii izolate la suprafața totală interioară a construcției.

Un proiect ce se referă la formarea bunurilor imobile a fost votat în lectură finală în cadrul ședinței Legislativului din 25 mai curent.
Detalii
27
04 2017
2217

Regulamentul de funcţionare a SFS, aprobat

În cadrul şedinţei Guvernului din 26 aprilie curent a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, care reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi modul de organizare a activităţii acestuia.
Detalii