17
04 2019
2005

Raportarea financiară în entitățile bugetare

Funcția de bază a contabilității autorităților/instituțiilor bugetare este funcția de informare. Informațiile din rapoartele financiare alimentează sistemul decizional al managementului administrației publice centrale și locale, precum și alți utilizatori (guvernul Republicii Moldova și altor state, creditorii, investitorii, donatorii, finanțatorii, mass-media, populația etc.) cu informații despre executarea bugetelor, starea decontărilor și resursele patrimoniale ale statului.
Detalii
27
04 2018
375

Legiferarea schimbului de date între autorități

Schimbul de date între autoritățile publice va fi efectuat prin intermediul unei platforme de interoperabilitate, asigurând creşterea accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice, precum și excluderea necesităţii solicitării suplimentare de la cetățeni și mediul de afaceri a certificatelor și rapoartelor.

Parlamentul a votat ieri, în prima lectură, proiectul de lege ce are ca scop reglementarea raporturilor ce apar în procesul schimbului de date între autoritățile și instituțiile publice,
Detalii
13
01 2018
932

Statutul de Agent Economic Autorizat

Programul Agent Economic Autorizat (AEO) se bazează pe parteneriatul dintre autoritățile vamale și întreprinderi, care îndeplinesc în mod voluntar o gamă de criterii și lucrează în strânsă cooperare cu autoritățile vamale pentru a realiza obiectivul comun al securității lanțului de aprovizionare.
Detalii
13
10 2017
520

Autoritățile intensifică lupta contra fenomenului spălării banilor

Efectuarea investigațiilor financiare, instituirea mecanismelor de evidență și control al numerarului, îmbunătăţirea procesului de identificare a beneficiarului efectiv – sunt câteva dintre acțiunile propuse de autorități în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Detalii
10
08 2017
977

ORDIN Cu privire la aprobarea clasificatorului informațiilor furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat (nr. 209 din 11 iulie 2017)

În scopul optimizării și eficientizării administrării fiscale în partea ce ține de furnizarea informațiilor deținute de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:


Detalii
12
11 2016
854

Curtea de Conturi: Implementarea noului sistem de formare a bugetelor locale nu a fost conjugat de un efort fiscal propriu din partea AAPL

Acțiunile realizate în cadrul implementării noului sistem de formare a bugetelor locale nu au fost conjugate de un efort fiscal propriu din partea autorităţilor administraţiei publice locale (AAPL), acestea nefiind în temă și nedemonstrând o preocupare punctuală în acest sens.
Detalii
27
10 2016
700

Lista proiectelor de investiții capitale pentru autoritățile statului a fost extinsă

Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului prin care a fost extinsă lista proiectelor de investiții capitale pentru autoritățile statului.

Documentul propune ca în bugetul de stat să fie admise drept proiecte de investiții capitale și acele proiecte care au acoperire din sursele financiare acordate de partenerii de dezvoltare în calitate de suporturi bugetare sectoriale.
Detalii
21
10 2016
508

FMI: Autoritățile Moldovei au progresat semnificativ în realizarea acțiunilor prioritare convenite

Data ședinței Consiliului de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul căreia va fi examinat noul program cu Republica Moldova, va fi anunțată după implementarea tuturor acțiunilor prioritare. Nu au avut loc nici un fel de amînări în această privință, se menționează într-o declarație pentru presă a reprezentatului permanent al FMI în Moldova, Armine Khachatrya.
Detalii