02
03 2017
933

Condiții de utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului RM în denumirile persoanelor juridice

Taxa pentru eliberarea autorizației privind acordarea denumirii oficiale sau istorice a Republicii Moldova și utilizare ei în denumiri de persoane juridice (întreprinderi industriale și agricole, alte companii) va constitui 100 mii lei, potrivit unui proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare, aprobat de Guvern în cadrul ședinței de ieri.
Detalii
08
06 2016
681

Mai multe antrepozite vamale să-și piardă autorizația de funcționare

Serviciul Vamal a finalizat cea de-a doua etapă a evaluării activității antrepozitelor vamale care a inclus informații detaliate privind infrastructura și capacitatea de stocare a acestora, funcționalitatea tehnicii de control, respectarea normelor de securitate, precum și destinația finală a tuturor categoriilor de mărfuri plasate.
Detalii
16
09 2013
1830

Cu privire la perioada pentru care apare obligația aferentă taxei pentru dispozitivele publicitare

Reieșind din dispozițiile art. 293, alin. (5) din Codul Fiscal, ín cazul obiectelor impunerii stipulate în art. 291, lit. q), taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată în autorizaţia eliberată de către autoritatea administraţiei publice locale şi pînă în ziua în care autorizaţia a fost suspendată, anulată, retrasă în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acesteia.
Detalii