10
09 2021
394

8.5.5.1 Cine calculează taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Potrivit art. 356 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale şi locale în administraţia căruia se află drumurile.

10
09 2021
276

8.5.6.1 Când se achită taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Conform art. 356 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se achită prin intermediul băncilor, printr-o plată unică:
     a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi
Detalii

10
09 2021
306

8.9.2.1 Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) sunt agenţii economici care dispun de documentele ce confirmă legalitatea efectuării traficului internaţional de mărfuri sau de călători şi solicită eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996.

10
09 2021
280

Autorizaţiile de transporturi rutiere vor fi eliberate doar pentru parcul eligibil real antrenat

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin HG nr. 257/2017. Proiectul este elaborat în contextul modificărilor operate la Codul transporturilor rutiere și aprobării Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
 

Astfel, este propusă revizuirea mecanismelor de eliberare a autorizațiilor
Detalii