26
10 2021
170

Activitatea economică: autorizare integrată pentru prevenirea poluării mediului

Autoritățile au elaborat proiectul legii privind emisiile industriale, ce va stabili cadrul juridic privind prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor și prevenirii generării deșeurilor, fiind propusă crearea unui sistem de autorizare integrată de mediu. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Astfel, autorizaţia integrată de mediu reprezintă actul permisiv emis de Agenția de Mediu, care acordă dreptul de a exploata, în totalitate sau în parte, o instalaţie şi/sau practicarea unor activităţi economice cu risc semnificativ asupra mediului, cum ar fi: rafinarea țițeiului și a gazului, producerea cocsului,
Detalii
26
10 2020
470

Autorizațiile de transport cu stoc limitat

Noțiunea de autorizații de transport rutier internațional de mărfuri de categoria I, II și III este substituită cu cea de autorizații cu stoc limitat, care sunt de orice tip, al căror număr nu asigură cererea de autorizații pentru o perioadă determinată. Criteriile de atribuire a autorizațiilor la categoria celor cu stoc limitat, termenele, precum și categoriile respective se stabilesc de către Guvern. Astfel, Executivul obține mai multă flexibilitate în cazul deficitului autorizațiilor pentru transporturile rutiere internaționale de mărfuri.
 
În Monitorul Oficial din 23 octombrie curent a fost publicată Legea nr.181 din 11 septembrie 2020 pentru modificarea Codului transporturilor rutiere (CTR)
 

Detalii
08
10 2020
455

Reflectarea taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție şi montaj în TFZD 15 

Întreprinderea a achitat taxa pentru obținerea autorizației pentru efectuarea în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților a lucrărilor subterane și/sau supraterane de montare a comunicațiilor inginerești, a lucrărilor de construcție a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor și amenajărilor, cu excepția obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. În cazul respectiv ce dare de seamă și în ce termeni urmează a fi prezentată? 


Detalii

22
09 2020
374

(8.7.1.3) Cine eliberează autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

 Autorizației pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor se eliberează de către organele de resort în raport cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona drumului public naţional sau local de interes raional şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995).

22
09 2020
300

(8.9.1.1) Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt: 

        - Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995; 

        - Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996; 

        - Codul transportului rutier nr. 150 din 17.07.2014; 

        - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

04
05 2020
668

Autorizaţiile de construire eliberate în primul trimestru

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate 477 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 16,8% mai puțin comparativ cu ianuarie-martie 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Distribuția după mediul de rezidență indică că, în ianuarie-martie 2020, în mediul urban au fost eliberate 257 autorizații de construire, ceea ce constituie cu 26,4% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. În mediul rural au fost eliberate 220 autorizații, în scădere cu 1,8% față de ianuarie-martie 2019.
Detalii
08
04 2020
2574

Starea de urgență: Dispoziția nr.15

Pe perioada stării de urgență, se permite comerțul ambulant cu produse agricole vegetale de producție proprie, în baza autorizației de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19. Autorizația de amplasare și cerințele de organizare a comerțului ambulant vor fi stabilite de către autoritățile publice locale.

Aceste și alte prevederi sunt incluse în Dispoziția aprobată astăzi, 8 aprilie 2020, de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
Detalii
30
03 2020
686

Conceptul SMI în domeniul transportului rutier, publicat

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26 februarie 2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier (SMI).

Dezvoltarea, funcționarea și implementarea SMI va fi asigurată de către Agenția Națională Transport Auto. SMI constituie o soluție ce are ca scop asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală și diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier și a cetățenilor cu ANTA.
Detalii
15
01 2020
738

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.
Detalii