13
02 2014
2603

Despre mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

4. (8.2.5.5) Care este mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului — 1986 cm3, masa totală — 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri?

Detalii
13
02 2014
2070

3. (8.2.5.6) Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6

şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată.
Detalii
16
09 2013
2352

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în baza prevederilor Titlului IX din Codul fiscal, se calculează de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și cotele de impozitare stabilite în anexa 1 la acest titlu.

În cazul în care autovehiculul este mixt, adică este destinat transportului de pasageri și de mărfuri în compartimente separate, cota taxei se calculează prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Apare întrebarea care cote anume urmează a fi aplicate în acest caz, cele specificate la punctele 2 și 6 din anexa 1 la Titlul IX din Codul fiscal sau cotele specificate la punctele 6 și 7?

Detalii