29
11 2021
244

FGDSB a majorat rata vărsământului obligatoriu pentru anul 2022

Сonsiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) a aprobat rata procentuală aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual pentru anul 2022. Aceasta a fost majorată de la 0,0179% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci pentru anul 2021 până la 0,0195% în anul viitor.
 
Amintim, vărsământul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul FGDSB și se achită de către băncile licențiate la sfârșitul fiecărui an în vederea utilizării acestor mijloace pe parcursul anului următor de gestiune.
 


Detalii

07
04 2021
412

Rolul unei bănci centrale în modernizarea societății – provocări în economiile emergente

Astăzi, 7 aprilie 2021, Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu instituții reprezentante ale societății civile cu activitate în domeniul analizei economice organizează o masă rotundă la tema „Rolul unei bănci centrale în modernizarea societății – provocări în economiile emergente”.

Evenimentul vine în contextul  abordărilor și standardelor în acest sens acceptate de băncile centrale și va reuni, alături de conducerea BNM, participanți de rang înalt ai Băncii Naționale a României, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Uniunii Europene, experți în politici economice din Republica Moldova.


Detalii

08
12 2020
503

ODIMM: credite pentru capital circulant garantate de stat

Recent Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a inițiat un proces de ajustare a acordurilor-cadru semnate cu băncile comerciale, în paralel fiind organizate instruiri pentru ofițerii de credit din cadrul băncilor partenere. În cadrul sesiunilor sunt explicate beneficiile oferite tuturor părților implicate în proces, condițiile de garantare, procesul de solicitare, monitorizare și executare a garanțiilor financiare.
 
Amintim, ODIMM a îmbunătățit condițiile produsului de garantare destinat ÎMM-lor afectate de criza pandemică, aria de aplicare a acestuia fiind extinsă semnificativ.

Detalii
06
02 2020
666

1. (39.16) Cum și de către cine vor fi selectate tranzacțille cîștigătoare?

Conform pct. 16 și 18 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, tragerile la sorți a tranzacțiilor cîștigătoare se vor efectua pe baza informației prezentate de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org., în prezența comisiei numite prin ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
21
08 2019
668

BNM a inițiat elaborarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare

Banca Națională a Moldovei, în temeiul Legii cu privire la actele normative, a anunțat inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare”.

Elaborarea regulamentului este dictată de necesitatea adoptării unui act normativ care reglementează procedura de vânzare a activelor băncii în proces de lichidare.
Detalii
24
04 2019
1127

Validarea în calitate de creditor garantat în procesul de insolvabilitate. Contractul de ipotecă

Presupunem că, contractul de împrumut între SA ,,Banca comercială” și persoana fizică „Y” a fost încheiat la data de 01.01.2015, valabil până la data de 31.12.2016, în contract fiind stabilite ratele și termenele de rambursare a împrumutului. La data de 01.10. 2015 a fost intentat procesul de insolvabilitate față de SRL „Z”, care a încheiat cu SA ,,Banca comercială” un contract de ipotecă, garantând restituirea împrumutului de către persoana fizică. În toată perioada respectivă, inclusiv și după intentarea procesului de insolvabilitate, persoana fizică rambursează împrumutul în modul și termenul stabilit de contractul de împrumut, micșorând în fiecare luna suma împrumutului acordat.
În acest caz, apare întrebarea dacă SA ,,Banca comercială” are dreptul de a trece la executarea dreptului de ipotecă în cazul în care debitorul își onorează obligația conform contractului de împrumut.

Detalii
21
09 2018
1276

TVA la vânzarea imobilului entităţii în proces de lichidare de către creditorul garantat

Prin Hotărârea Curții de Apel Bălți din 25 septembrie 2014 a fost intentat procesul de insolvabilitate fată de debitorul ,,X”. Începând cu luna iulie 2015, este inițiat procesul de vânzare a unui șir de bunuri imobile grevate de către debitorul ,,X” – în proces de lichidare în favoarea unei instituții financiare (bancă comercială). Ulterior, pe motiv că bunurile imobile nu au fost înstrăinate de către administratorul autorizat, creditorul garantat (banca comercială) a solicitat instanței de judecată transmiterea bunurilor grevate în posesie.
Detalii
15
05 2018
2167

Instituţia bancară va restitui banii sustraşi din contul clientului

La 06 decembrie 2012, cetăţeanul R. s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva BC «E.” S.A., intervenient accesoriu M., privind repararea prejudiciului material.

În motivarea cererii, R. a indicat că a încheiat cu BC ,,E.” SA contractul de cont curent. La 16 noiembrie 2010 s-a adresat cu cerere de ridicare a numerarului din contul menționat, însă a fost informat că nu i se poate elibera suma solicitată pe motivul insuficienței surselor financiare din cont, în care a fost depusă suma de 97360 euro, fapt ce i-a trezit suspiciuni, determinându-l să se adreseze cu o plângere privind sustragerea sumelor bănești.
Detalii