24
03 2021
483

Diferența de curs valutar a sporit veniturile băncilor

Veniturile băncilor comerciale moldovenești din diferența de curs valutar în lunile ianuarie-februarie 2021 au sporit cu 9,2% (13,4 mil. lei) față de aceeași perioadă din anul 2020 și au constituit 159,23 mil. lei, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
Cel mai mare venit din diferența de curs valutar (41,79 mil. lei față de 38,72 mil. lei cu un an mai devreme) a fost obținut de BC „ Moldova-Agroindbank” SA. Aceasta este urmată de „Moldindconbank”, care în lunile ianuarie-februarie 2021 a obținut  28,05 mil. lei (în ianuarie-februarie 2020 – 23,86 mil. lei). Locul trei a revenit „Mobiasbanca - OTP Group”, veniturile din diferența de curs valutar fiind de 23,28 mil. lei ( primele două luni ale anului precedent – 21,43 mil. lei).

Detalii
30
07 2020
479

ODIMM: simplificarea procesului de acordare a garanțiilor bancare ÎMM-urilor

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și-a resetat relațiile de parteneriat cu trei bănci comerciale din țară.
 
 
„Mobiasbanca - OTP Group” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca de Finanțe şi Comerț” S.A. au semnat noi contracte de colaborare cu ODIMM, aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Modificările au simplificat procesul de acordare și executare a garanțiilor financiare de către ODIMM întreprinderilor mici și mijlocii, care vor să acceseze credite bancare și nu dispun de suficient gaj.
Detalii
13
02 2020
819

Facilitatea de Creditare a Tinerilor: Fondurile de finanțare au fost suplinite cu 100 mil. lei în anul 2020

Tinerii antreprenori vor putea accesa în continuare credite cu dobândă redusă prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, fondurile de finanțare în acest sens fiind suplinite cu 100 mil. lei pentru anul 2020. Rata maximă pentru beneficiari nu va depăși 6,5%.

Programul extins are scopul de a susține tinerii antreprenori în capitalizarea inițială a afacerilor sale private, de a crea noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale.
Detalii
12
02 2020
721

1. (39.9) Cum va fi informat participantul că a devenit cîștigător al concursului „Loteria fiscală”?

În conformitate cu pct. 20 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor informa telefonic cîștigătorii despre tranzacția cîștigătoare. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina web www.sfs.md lista tranzacțiilor cîștigătoare și lista cîștigătorilor.
20
12 2019
512

Selectarea participanților la recreditare se va efectua de Ministerul Finanțelor

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor externe sau interne de către unitățile speciale de implementare a proiectelor Ministerului Finanțelor ar putea fi extins cu 12 zile. Astfel, dacă la momentul actual acestea prezintă Ministerului lunar, până la data de 3 a lunii următoare lunii de gestiune, dările de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor, însoţite de setul de documente ce confirmă primirea împrumutului, se propune ca dările de seamă să fie prezentate până la data de 15 a lunii respective.
Detalii
26
09 2019
869

Loteria fiscală, tot mai aproape

Astăzi, 26 septembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat va fi examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale. Autorul documentului este Ministerul Finanțelor, iar scopul proiectului elaborat este de a încuraja achitarea prin virament (card bancar) a cumpărăturilor efectuate de către persoanele fizice cetățeni care nu desfășoară activitate de antreprenoriat, precum și pentru combaterea și reducerea evaziunii fiscale. Proiectul vine să stimuleze, din surse bugetare, contribuabilii care, direct sau indirect, participată la îmbunătățirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public național.
Detalii
12
08 2019
668

Acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență

Pentru a menține stabilitatea sistemului financiar, Banca Națională a Moldovei va acorda băncilor solvabile și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, asistență de lichiditate în situații de urgență, garantată cu activele indicate la art.18 alin.(1)1 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei sau cu garanții de stat.

Guvernul a oferit aviz pozitiv o inițiativă legislativă ce are ca scop eliminarea ambiguităților existente în cadrul legal actual în partea ce ține de acordarea suportului financiar băncilor comerciale și prevede definirea asistenței în situații de urgență și indicarea expresă a faptului că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile.
Detalii
15
02 2019
779

Nouă banci comerciale vor credita tinerii la rata dobânzii reduse

Ministerul Finanțelor anunță, ca inițiativa recent lansată de creditare a tinerilor antreprenori din fondurile pentru dezvoltare a fost susținută de 9 instituții financiare participante intermediare, cu care a semnat acorduri de colaborare.

Potențialii beneficiarii de împrumuturi pot depune cereri la următoarele instituții financiare:
Moldindconbank
• Mobiasbanca – Groupe Societe Generale
• Moldova-Agroindbank

Detalii
18
04 2018
1431

”Prima Casă”: cereri de garanție de peste 3, 97 mil. lei

Ministerul Finanţelor comunică că în favoarea băncilor participante la Programul guvernamental ”Prima Casă” au fost emise 8 garanții de stat. Acestea vor asigura finanțarea ulterioară a beneficiarilor de credite în cadrul programului.

ODIMM, organizația care implementează programul, a recepționat în perioada 26 martie-18 aprilie 14 cereri de emitere a garanțiilor de stat din partea băncilor comerciale partenere. În rezultatul analizei efectuate, au fost emise, prin semnare de contract și acordate 8 garanții de stat. Alte 2 cereri de acordare a garanției sunt acceptate, iar 4 dosare sunt în proces de analiză, după care vor fi luate deciziile corespunzătoare. Suma totală a cererilor de garanție se ridică la 3,97 mil. lei pentru credite ipotecare în valoare de 7,95 mil. lei.
Detalii