23
03 2021
367

Ministerul Finanțelor: bugetul public este bugetul tău

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 23 martie 2021, Campania națională de educare financiară cu genericul „Bugetul public este bugetul tău”, realizată în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week 2021).După cum a anunțat secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi, implicarea ministerului se va realiza prin acțiuni dedicate educației financiare pentru tinerii din întreaga țară, scopul primar al activităților fiind popularizarea informației ce ține de finanțe publice într-o manieră simplă și accesibilă tinerilor.


Detalii

28
06 2016
1139

Majoritatea subdiviziunilor Ministerului Apărării țin evidența contabilă manual

Curtea de Conturi a realizat un raport de audit la Ministerul Apărării pentru anii 2014 — 2015. Evaluarea sistemelor informaționale utilizate pentru asigurarea evidenței contabile și raportării financiare denotă unele rezerve, potrivit Curtea de Conturi. În doar 10 din 40 de instituții subordonate Ministerului Apărării, evidența contabilă se ține cu aplicarea sistemului informațional complex și multifuncțional „Universal Accounting”, cu ajutorul căruia se generează datele și rapoartele financiare ale entităților.

Restul subdiviziunilor ale Ministerului Apărării ţin evidenţa contabilă manual cu utilizarea parţială a aplicației Excel, ceea ce sporește apariția riscului factorului uman și riscului de eroare, spun auditorii.
Detalii
27
06 2016
985

10 măsuri pentru a îmbunătăți transparența bugetară

Parlamentul trebuie să întreprindă o serie de măsuri pentru a îmbunătăţi transparenţa bugetară, să efectueze audieri şi dezbateri publice pe cele mai importante rapoarte ale Curţii de Conturi. Recomandările sunt făcute de Centrul Analitic Independent Expert-Grup.
Detalii
28
03 2016
1151

Procedurile de achiziții publice, vor fi racordate la prevederile Acordului de Asociere dintre UE și RM

Operatorii economici, care vor dori să participe la licitațiile pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor din banii publici, vor avea mai mult timp pentru a-și pregăti ofertele, potrivit modificărilor, propuse la Legea privind achizițiile publice din 3 iulie 2015.

Modificările rezultă din Titlul V al Acordului de Asociere, semnat între UE și Republica Moldova și sunt afișate de MF pentru consultări publice.
Detalii