02
08 2017
5377

CNAS comunică: BASS-AN şi REV5 vor fi prezentate odată pe an, până la 15 ianuarie

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă unele explicaţii aferente asigurării persoanelor fizice autorizate de Serviciul Fiscal de Stat să desfăşoare activitate în domeniul comerţului cu amănuntul.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 a operat completări la Codul Fiscal, printre care şi includerea ca contribuabili a persoanelor fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.
Detalii
18
02 2015
2132

Modul de prezentare a declarațiilor BASS pentru entitățile fără angajați

Pe pagina Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost publicat Ordinul CNAS nr. 21-A din 10.02.2015 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi a declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN), aprobată prin ordinul CNAS nr. 263-A din 03.10.2014.
Detalii
13
11 2014
16729

Atenție! Avem Formulare forma BASS și forma BASS-AN NOI

În Monitorul Oficial din 8 noiembrie, a fost publicat Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 263 din 03.10.2014, prin care, au fost aprobate formularele–tip ale Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiilor date.

Aceste formulare au fost elaborate conform noilor reglementari, care intra în vigoare din 1 ianuarie 2015, în baza Legii nr. 160 din 18.07.2014, prin care au fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
Detalii