15
06 2018
252

1. (33.1.20) Care este cuantumul majorării de întîrziere?

Conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Codul fiscal, prin majorare de întîrziere (penalitate) se semnifică suma calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ abilitat a majorării de întîrziere este obligatorie, independent de forma de constrîngere.Majorarea de întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală.
Detalii
08
06 2018
772

BASS 2018, rectificat

Veniturile totale și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 26 481,3 mii lei.

Legislativul a aprobat ieri în prima lectură proiectul legii de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Astfel, veniturile totale ale BASS, după rectificare, vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Reieșind din dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent și în primul trimestru al anului 2018, a fost inclus articolul Majorarea de întârziere sau penalitatea, calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în sumă de 35 037,4 mii lei.
Detalii
18
05 2018
1189

Executarea BASS pentru primele patru luni ale anului 2018

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de CNAS, în patru luni ale anului 2018 în BASS au fost acumulatevenituri în sumă de 6599,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 34,2%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3976,8 mil. lei sau 31,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 475,6 mil. lei sau cu 13,6%.
Detalii
17
05 2018
1481

Majorarea BASS pentru anul 2018

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018 se vor majora cu 26481,3 mii lei și vor constitui 19 338 999,4 mii lei.

Datele sunt incluse în actul perfectat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care propune spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
Detalii
02
04 2018
117

Incasări record la BPN: 8,95 mld. lei acumulate în trei luni

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în lunile ianuarie-martie 2018 sunt mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2017 cu 19,5 %.

Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 8952,9 mil. lei. În raport cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat o creștere de 1458,7 mil. lei. Totodată, sarcina pentru primul trimestru al anului curent (7973,5 mil. lei) a fost depășită cu 979,5 mil. lei sau cu 12,3%.
Detalii
19
02 2018
199

Veniturile BASS au crescut în ianuarie 2018 cu 25%

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova comunică, că în luna ianuarie a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1753,3 mil. lei, ce reprezintă 9,1% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 964,1 mil. lei, sau 7,7% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma acestor contribuţii a înregistrat o creştere cu 192,6 mil. lei sau cu 25,0%.
Detalii
13
02 2018
1323

Noi plătitori de contribuții în BASS şi FAOAM

Nu doar notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii și avocații vor achita primele de asigurare medicală, după cum prevedea legislația în vigoare, dar și experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, administratorii autorizați, interpreții și traducătorii, care deja vor avea și ei statut de asigurat.

În Monitorul Oficial de vineri, 9 februarie 2018 a fost publicată legea ce prevede ajustarea cadrului legislativ în vigoare și uniformizarea sistemului de protecție socială și de asigurare medicală pentru reprezentanții tuturor profesiilor conexe justiției.
Detalii
05
02 2018
2893

Structura și formatul rapoartelor BASS în sectorul public

Prin Ordinul nr.5 din 10 ianuarie curent al Ministerului Finanțelor au fost aprobate noile formulare ale Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora în sectorul public.
Detalii
03
01 2018
2367

În anul 2018, taxa fixă la BASS va constitui 8424 lei

Veniturile bugetului asigurărilor sociale în anul 2018 vor constitui 19 247 518,1 mii lei, în creștere cu 9,9% față de anul trecut, iar cheltuielile sunt stabilite în mărime de 19 312 518,1 mii lei.

Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017.
Detalii