19
02 2018
129

Veniturile BASS au crescut în ianuarie 2018 cu 25%

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova comunică, că în luna ianuarie a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1753,3 mil. lei, ce reprezintă 9,1% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 964,1 mil. lei, sau 7,7% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma acestor contribuţii a înregistrat o creştere cu 192,6 mil. lei sau cu 25,0%.
Detalii
13
02 2018
1201

Noi plătitori de contribuții în BASS şi FAOAM

Nu doar notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii și avocații vor achita primele de asigurare medicală, după cum prevedea legislația în vigoare, dar și experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, administratorii autorizați, interpreții și traducătorii, care deja vor avea și ei statut de asigurat.

În Monitorul Oficial de vineri, 9 februarie 2018 a fost publicată legea ce prevede ajustarea cadrului legislativ în vigoare și uniformizarea sistemului de protecție socială și de asigurare medicală pentru reprezentanții tuturor profesiilor conexe justiției.
Detalii
05
02 2018
2738

Structura și formatul rapoartelor BASS în sectorul public

Prin Ordinul nr.5 din 10 ianuarie curent al Ministerului Finanțelor au fost aprobate noile formulare ale Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora în sectorul public.
Detalii
03
01 2018
2270

În anul 2018, taxa fixă la BASS va constitui 8424 lei

Veniturile bugetului asigurărilor sociale în anul 2018 vor constitui 19 247 518,1 mii lei, în creștere cu 9,9% față de anul trecut, iar cheltuielile sunt stabilite în mărime de 19 312 518,1 mii lei.

Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017.
Detalii
04
12 2017
196

Veniturile BPN au crescut cu 4,6 mld. comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în 11 luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2016, cu 18,8%. În perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 29,1 mld. lei, ceea ce constituie o creștere cu 4,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent.
Detalii
06
11 2017
2066

Legea de majorare a BASS 2017, publicată

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost majorate. Decretul privind promulgarea şi Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 389 din 3 noiembrie curent.
Detalii
23
10 2017
536

Majorarea veniturilor BASS pentru 2017

Hotărârea Guvernului ce se referă la modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 364-370 din 20 octombrie 2017.
Detalii
13
10 2017
715

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie — octombrie ale anului 2017 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

La situaţia de 06.10.2017 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 303,7 mil. lei.
Detalii
24
08 2017
914

CNAS recomandă metoda automatizată de raportare

Casa Naţională reaminteşte că data de 25 august 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna iulie 2017.

Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea de majorări de întârziere (penalităţi) şi constatarea contravenţiilor administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.
Detalii