18
05 2021
44

CNAS: veniturile BASS au sporit cu 10,8%

În primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 mil. lei, ceea ce constituie 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea BASS, în lunile ianuarie-aprilie au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 4933,6 mil. lei (32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 480,2 mil. lei sau cu 10,8%.
 


Detalii

04
05 2021
118

Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 4 luni ale anului curent 14,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 2,1 mld. lei sau cu 17,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, în bugetul de stat s-au încasat 6,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,2 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere de 22,8 %. 


Detalii

01
04 2021
115

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 3 luni

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 3 luni ale anului curent 11 mld.lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 1,1 mld. lei sau cu 11,4 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate:


Detalii

29
03 2021
283

Modificări la Legea bugetului de stat

La situația din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă nu va depăși suma de 36805,3 mil. lei, inițial fiind aprobată suma de 36350,5 mil.lei.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 26 martie curent,  în ambele lecturi,  proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, modificările fiind necesare  pentru aplicarea noii modalități de indexare a pensiilor începând cu 1 aprilie anul curent.

 

Reamintim că, la 12 martie curent, Legislativul a adoptat Legea privind modificarea unor acte normative, prin care se instituie un nou mecanismul de indexare a pensiilor.
Detalii

18
03 2021
154

Veniturile BASS sunt în creștere

Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele două luni ale anului 2021 publicat recent de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în ianuarie-februarie ale anului curent a înregistrat o creştere cu 44,1 mil. lei (1,9%) față de cea acumulată în aceeași perioadă de raportare din anul 2020 și a atins cifra 2338,8 mil. lei sau 15,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. La situația din 1 martie în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivel de 18,2% a planului anual de 25792,0 mil. lei.
 
Alte venituri au fost încasate constituie 42,5 mil. lei, dintre care 42,2 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 


Detalii

01
03 2021
268

Bugetul public național, în primele două luni

Peste 6,6 mld.lei au fost încasate la Bugetul public național de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 2 luni ale anului 2021. Datele respective denotă o creștere cu peste 336,4 mil. lei sau cu 5,4 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Detalii

05
02 2021
164

Executarea bugetului public național în luna ianuarie 2021

Ministerul Finanțelor anunță că în luna ianuarie a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 4,96 mld. lei, fiind în creștere cu 251,1 mil. lei față de luna ianuarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 5 mld.lei, care comparativ cu luna ianuarie a anului trecut sunt mai mari cu 252,2 mil. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 38,5 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 6,7 mld. lei.


Detalii
06
01 2021
6088

IPC 21: declararea contribuţiilor de asigurări sociale pe perioade

La 1 ianuarie 2021 au intrat  în vigoare modificările la Ordinul Ministerului Finanţelor 126/2017 ce ţin de aprobarea formularului tipizat IPC 21 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare – IPC 21).

Concomitent, ținând cont de modificările efectuate prin intermediul Legii nr. 60/2020 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Legea nr. 489/1999), amintim că din noţiunea de asigurat din art.1 a fost exclusă persoana fizică (angajatul) cu obligativitatea de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii.


Detalii
18
12 2020
2314

Studii de caz: stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazurile în care lipseşte baza de calcul

Cazul nr.1.Unul dintre angajaţii întreprinderii s-a aflat în concediu neplătit în perioada septembrie-noiembrie 2020. În luna decembrie 2020 a revenit la locul de muncă. Peste 5 zile s-a îmbolnăvit şi a plecat în concediu medical. Care va fi baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară pentru primele 5 zile achitate atât din contul angajatorului cât şi a celor din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat?
 

Detalii
17
12 2020
280

Suma contribuțiilor în BASS s-a majorat cu 397,3 mil. lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni ale anului 2020. Conform acestuia, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 22489,9 mil. lei, ceea ce  constituie o executare a prevederilor anuale (24572,1 mil. lei) la nivel de 91,5%.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 12670,7 mil. lei sau 90,4% din suma anuală prevăzută de 14023,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor în anul curent a înregistrat o creştere cu 397,3 mil. lei sau cu 3,2%.
Detalii