18
09 2018
101

Veniturile BASS, în creştere

În bugetul asigurărilor sociale de stat, în primele opt luni ale anului curent, au fost acumulate venituri în sumă de 13060,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 67,5%, informează Casa Națională de Asigurări Sociale.

Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 8510,7 mil. lei sau 66,3% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Față de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuțiilor a înregistrat o creștere cu 976,8 mil. lei sau cu 13,0%.
Detalii
17
07 2018
156

CNAS a acumulat venituri de 9,98 mld. lei în şase luni

Casa Naţională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS în 6 luni ale anului 2018. În bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de peste 9,98 mld. lei, ceea ce constituie 51,7% din suma anuală aprobată de puţin peste 19,31 mld lei.

Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 6,29 mld. lei, sau 50,1% din suma anuală. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, suma acestor contribuţii a înregistrat o creştere cu 763,8 mil. lei sau cu 13,8%.
Detalii
02
07 2018
198

În şase luni SFS a încasat la BPN peste 18 mld. lei

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de SFS au constituit în 6 luni ale anului curent 18,16 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu 2,56 mld. lei sau cu 16,4% în raport cu perioada similară a anului precedent.

Pe componentele BPN, statisticile sunt următoarele.
Detalii
25
06 2018
307

Cotele contribuţiilor BASS ale producătorilor agricoli la prestarea altor servicii

Întreprinderea cu genul de activitate 0142 pe parcursul anului mai prestează servicii agricole (arat, semănat ,recoltat, transmiterea în arendă a tehnicii agricole ). Din venitul de 41 mil. lei, 1,2 mil. lei constituie serviciile acordate. În acest caz contribuțiile de asigurări sociale de stat vor fi calculate în mărime de 22% sau 23%?
Detalii
15
06 2018
363

1. (33.1.20) Care este cuantumul majorării de întîrziere?

Conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Codul fiscal, prin majorare de întîrziere (penalitate) se semnifică suma calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ abilitat a majorării de întîrziere este obligatorie, independent de forma de constrîngere.Majorarea de întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală.
Detalii
08
06 2018
833

BASS 2018, rectificat

Veniturile totale și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 26 481,3 mii lei.

Legislativul a aprobat ieri în prima lectură proiectul legii de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Astfel, veniturile totale ale BASS, după rectificare, vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Reieșind din dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent și în primul trimestru al anului 2018, a fost inclus articolul Majorarea de întârziere sau penalitatea, calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în sumă de 35 037,4 mii lei.
Detalii
18
05 2018
1246

Executarea BASS pentru primele patru luni ale anului 2018

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de CNAS, în patru luni ale anului 2018 în BASS au fost acumulatevenituri în sumă de 6599,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 34,2%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3976,8 mil. lei sau 31,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 475,6 mil. lei sau cu 13,6%.
Detalii
17
05 2018
1580

Majorarea BASS pentru anul 2018

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018 se vor majora cu 26481,3 mii lei și vor constitui 19 338 999,4 mii lei.

Datele sunt incluse în actul perfectat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care propune spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
Detalii
02
04 2018
169

Incasări record la BPN: 8,95 mld. lei acumulate în trei luni

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în lunile ianuarie-martie 2018 sunt mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2017 cu 19,5 %.

Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 8952,9 mil. lei. În raport cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat o creștere de 1458,7 mil. lei. Totodată, sarcina pentru primul trimestru al anului curent (7973,5 mil. lei) a fost depășită cu 979,5 mil. lei sau cu 12,3%.
Detalii