31
10 2014
3724

Fiecare angajat are posibilitate de a pleca la sanatoriu

Anual în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) se alocă mijloace pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial pentru persoanele asigurate.

Orice agent economic poate beneficia de bilete de tratament pentru angajaţii săi, proporţional sumei contribuţiilor transferate către BASS, indiferent dacă în entitatea dată există organizaţie sindicală primară.
Detalii
30
10 2014
2934

A fost aprobat Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS

În scopul reglementării procesului de efectuare a corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS, Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat prin ordinul nr.148-A din 03.06.2014 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS (în continuare — Regulament).
Detalii
23
10 2014
4055

CNAS a aprobat formularul Declaraţiei lunare

Pentru executarea prevederilor art. 5 al Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale introduse prin Legea nr. 160 din 18.07.2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări social (Monitorul Oficial, 8 august 2014, nr. 223-230), Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat prin Ordinul nr. 263-A din 03.10.2014 formularele Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma BASS şi Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori forma BASS-AN, precum şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori (forma BASS-AN).
Detalii
29
09 2014
1474

CNAS reamintește plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, angajatorii specificaţi în anexa nr. 3 la pct.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi persoanele fizice care au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii specificaţi la pct.1.5 sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III anul 2014 pînă la data de 20 octombrie, curent.
Detalii
17
07 2014
4432

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte tuturor plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, termenul limită de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul II anul 2014 este data de 20 iulie, curent.
Detalii
13
06 2014
1523

În atenţia plătitorilor contribuţiilor la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat la data de 12 iunie 2014 consultarea publică a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Detalii
27
05 2014
977

Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea BASS pe anul 2013 a fost examinat în şedinţa publică a Curţii de Conturi

La 26 mai, curent, în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi a fost examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

Scopul auditului a constat în verificarea şi evaluarea situaţiilor financiare din exerciţiul bugetar a anului 2013 şi oferirea unei asigurări rezonabile precum că Raportul prezintă o imagine reală şi fidelă.
Detalii
02
04 2014
1662

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat specificaţi în anexa nr.3 la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct. 1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) ale punctului 3 sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul I anul 2014 pînă la data de 20 aprilie curent.
Detalii