28
06 2021
3281

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Întrebări și răspunsuri

Aspectele ce țin de modul de stabilire și plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sunt mediatizate cu regularitate de PP „Monitorul Fiscal FISC.md” și sunt cunoscute cititorilor noștri fideli. Totodată, contabilii începători încă mai au neclarități la acest subiect, fapt care ne impune să venim cu o recapitulare generalizatoare a subiectelor ce se referă la baza de calcul, sursa de plată, condițiile de stabilire a respectivei indemnizații etc. Menționăm, informația ce urmează este oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale.


Detalii

18
12 2020
3942

Studii de caz: stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazurile în care lipseşte baza de calcul

Cazul nr.1.Unul dintre angajaţii întreprinderii s-a aflat în concediu neplătit în perioada septembrie-noiembrie 2020. În luna decembrie 2020 a revenit la locul de muncă. Peste 5 zile s-a îmbolnăvit şi a plecat în concediu medical. Care va fi baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară pentru primele 5 zile achitate atât din contul angajatorului cât şi a celor din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat?
 


Detalii

17
09 2019
4367

Dacă persoana pleacă a treia oară consecutiv în concediul pentru îngrijirea copilului

În cazul în care angajata iese în concediu de maternitate și, ulterior, de îngrijire a copilului cu al treilea copil consecutiv (deci, în total au trecut deja 6 ani, perioadă în care angajata este în concediu) și acum iarăși a ieșit în concediu de maternitate (cu 2 zile înainte de expirarea concediului de îngrijire a copilului până la 3 ani), este posibil să fie concediată? Din câte cunosc, angajatorul nu are dreptul sa o concedieze, dar mi s-a zis că, după 6 ani, apare acest drept.

Răspunsul la această întrebare este reglementat de alin. (2) din art. 86 și art. 251 din Codul muncii (CM). Astfel, este stabilit că nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediile de odihnă
Detalii
25
01 2019
3247

Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:
angajații din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, erau salarizați în baza Rețelei tarifare unice
Detalii
26
03 2018
5460

Propuneri de modificări la salarizarea funcționarilor publici

Pentru funcționarii publici, a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfârșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul respectiv, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care vine cu modificarea și completarea mai multor acte legislative, cu scopul de a ajusta cadrul normativ.
Detalii
07
08 2017
949

Ministerul Muncii român: Pensiile de serviciu nu vor mai putea depăși salariile nete

Pensiile de serviciu nu se vor mai majora anual, prin raportare la creșterile salariale, ci doar în funcție de coeficientul de inflație, informează Ministerul Muncii al României, într-un comunicat difuzat săptămâna trecută.

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește că pensiile de serviciu nu se vor mai majora, anual, prin raportare la creșterile salariale, ci doar în funcție de coeficientul de inflație, așa cum se procedează, în prezent, în cazul pensiilor reglementate de Legea 263/2010", se spune în comunicat.
Detalii
26
12 2016
1781

Condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiei paternale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiei paternale (publicată în Monitorul Oficial nr. 405-414 (5838-5847) din 25.11.2016), care prevede dreptul tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, la indemnizaţia paternală pentru îngrijirea copilului nou-născut pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.
Detalii