11
05 2016
2096

Administratorul unei intreprinderi noi fondate este angajat la o altă intreprindere unde pentru dînsul se plătește taxa pentru amenajarea teritoriului. Intreprinderea nouă are obligația de a plăti taxa pentru amenajarea teritoriului și a prezenta Darea de seamă?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. a) al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.
Detalii
18
02 2016
3393

Cu privire la solicitarea autorizației pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietate privată

Prin intermediul unui dispozitiv publicitar, amplasat în proprietate privată, este afișată denumirea companiei noastre. Urmează de specificat faptul că suprafața acestuia depășește 0,5 m2?Rugăm să ne clarificați dacă în situația respectivă, urmează să solicităm sau nu autorizație pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietatea privată. Totodată, rugăm să ne explicați dacă denumirea companiei care reprezintă și brandbook-ul poate fi apreciată ca marcă comercială?
Detalii
19
11 2015
2432

Planul de acţiune privind erodarea bazei impozabile şi manipularea profiturilor – o nouă eră în impozitarea internaţională

Avînd în vedere procesul continuu de globalizare şi dezvoltarea economiei digitale axată puternic pe active intangibile şi pe activităţi desfăşurate într-un mediu virtual, s-a constatat în ultima perioadă că devine din ce în ce mai dificil ca sistemele fiscale actuale să asigure o impunere justă a profiturilor, acestea neţinînd pasul cu dezvoltarea tehnologică şi cu noile modele de afaceri la nivel internaţional.
Detalii
05
06 2015
1394

IFS mun. Chișinău: eforturi susținute de asigurare a majorării gradului de încasări

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, în zilele de 22 și 29 mai curent a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerț a materialelor de construcție pe str. Calea Basarabiei
Detalii
20
05 2015
1567

IFS mun. Chișinău: controale pe traseul național

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
30
03 2015
1406

IFS pe mun. Chișinău: politicile de conformare fiscală voluntară nu exclud sancționarea evazioniștilor

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat, pentru întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale și asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 27.03.2015 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice.
Detalii
18
03 2015
2323

8. (6.2.2.6) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi), înscrişi în liste distincte al întreprinderii, nu se includ în efectivul de salariaţi și, ca urmare — în efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, care se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin.10), titlul VII al CF ).
Detalii