10
01 2022
5274

Reținerea și declararea impozitului pe venit la sursa de plată în perioada fiscală 2022

Prin Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală au fost operate modificări și completări la Codul fiscal, inclusiv la compartimentul ce ține de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. În continuare vom examina aspectele ce sunt puse în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2022.
 
Reiterăm, că obligația privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată apare în următoarele situații:
1. La plata salariului (art. 88, parțial 881 din CF);
2. La efecuarea altor plăți efectuate în folosul rezidentului:
       2.1. reținerea prealabilă (art. 90,89 din CF)


Detalii

02
06 2021
720

Baza impozabilă în cazul necorespunderii suprafeței obiectului comercial în notificare și contractul de închiriere

Care va fi baza impozabilă pentru calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, în cazul în care în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ depusă la autoritatea administraţiei publice locale suprafața obiectului este indicată 500 m2, iar conform contractului de închiriere - 450 m2?


Detalii
23
11 2020
1035

Baza de aplicare a impozitului pe venit pentru agenții economici subiecți ai sectorului IMM (4%)

Urmează oare a fi luată în calitate de bază impozabilă cu impozitul aplicat agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (4%), în cazul vânzării mărfii la preț mai mic de sinecost și decât cel de piață către o persoană interdependentă, afiliată sau cu care există relații specifice?
 
 
Potrivit prevederilor art.541 alin.(1) din Codul fiscal (CF), subiecţi ai impunerii  cu impozitul aplicat agenţilor economici ai sectorului IMM stabilit de Capitolul 71 al Titlului II din CF, sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),
Detalii
30
10 2019
1421

Taxa pentru amenajarea teritoriului și statutul rezidentului Parcului IT

Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru subiecții impunerii care activizează în domeniul IT, în situația în care contribuabilul a devenit rezident ai parcurilor pentru tehnologia informației la sfârșitul lunii aprilie?

Subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, conform art. 290 alin. (1) lit. a) din titlul VII al CF sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în
Detalii
23
04 2019
1039

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii