07
12 2018
398

Depunerea declarației rectificate de avere și interese personale

În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarația de avere și interese personale date incomplete sau eronate, va putea să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Totodată, în cazul în care persoana responsabilă de colectarea declarațiilor recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei, acesta poate depune o declaraţie rectificată în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
Detalii
11
09 2018
587

2. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.
Detalii
02
08 2018
6160

„Prima Casă 3”, susţinută de Guvern

Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” a fost susținut de Guvern.

Documentul reglementează modul de stabilire a mărimii compensațiilor bănești, procedura de acordare a acestora și modul de stabilire a mijloacelor respective pe parcursul anului bugetar.
Detalii
31
07 2018
490

Restituirea impozitului reţinut la sursă din venitul nerezidentului

Entitatea rezidentă „M” SRL i-a achitat entităţii nerezidente „K” plata pentru serviciul acordat și a reținut impozit pe venit la sursa de plată în baza prevederilor art. 91 din CF, deşi există convenție pentru evitarea dublei impuneri între RM şi statul de rezidenţă fiscală a entităţii nerezidente „K”. Reţinerea impozitului de către „M” SRL s-a efectuat, deoarece acesteia nerezidentul nu i-a prezentat certificatul de rezidență. Cum poate fi restituit impozitul pe venit reţinut la sursă şi în ce mod?

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) liniuţa întâi din CF, persoanele menţionate la art. 90 din CF reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71 din CF, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din acelaşi alineat.
Detalii
24
07 2018
532

2. (28.15.56) Se va elibera factura fiscală la momentul plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții ?

În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.
Detalii
04
07 2018
377

Alocații mai mari pentru unele categorii de beneficiari

Victimele reabilitate ale represiunilor politice vor beneficia de o alocație lunară mai mare, începând cu luna septembrie a anului curent. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică un proiect de lege.

Astfel, se propune majorarea, de la 100 la 500 lei, a alocației lunare acordate victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990.

În nota proiectului se menționează că cuantumul alocației lunare de stat pentru această categorie de persoane nu a fost majorat din anul 2012.

Potrivit datelor, de alocația respectivă beneficiază 7635 persoane. Pentru implementarea măsurilor propuse vor fi necesare mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat în mărime de circa 12,9 mil. lei pentru perioada septembrie-decembrie 2018.