30
10 2018
1690

Procurarea biletelor avia

Persoana juridică rezident al RM procură bilet la avion de la nerezidentul RM ți face achitare prin card bancar din Moldova. Aceasta este import de servicii și se impozitează cu TVA conform art.93 .9 CF, dacă toată tranzacția se efectuează prin internet din Moldova? Se achită impozitul la sursa de plată a nerezindentului conform art.91 din CF? Cum se procedează în astfel de situații la persoane juridice?
Detalii
27
04 2018
2008

Reflectarea în evidența contabilă a operaţiunilor legate de intermedieri în cadrul vânzării biletelor electronice la evenimentele culturale

Cum corect sa reflectăm în evidenţa contabilă operaţiunile legate de intermedieri în cadrul vânzării biletelor electronice la diferite evenimente culturale? De exemplu: intreprinderea “X” primeşte de la client 100 lei pentru vânzarea unui bilet electronic la un concert ce are loc la Palatul Naţional. Din aceşti 100 lei, 10 lei este venitul intreprinderii X, iar 90 lei sunt transferaţi Palatului Naţional.?
Detalii