29
11 2021
99

Leul moldovenesc la 28 de ani de la punerea în circulație

Astăzi, 29 noiembrie, marcăm 28 de ani de la punerea în circulație a valutei naționale. Cu această ocazie, pe parcursul zilei Banca Națională a Moldovei organizează mai multe evenimente: expoziția din incinta BNM, la care vizitatorii vor putea să se familiarizeze cu istoria leului moldovenesc (cu respectarea măsurilor anti Covid) sau atelierul de instruire cu genericul „Cum ajung banii în circulație”, organizat la Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării din cadrul USM.
 
Totodată, BNM pune în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative:
24
11 2021
94

Cererea netă de valută din partea agenților economici s-a diminuat

Banca Națională a Moldovei precizează că, în luna octombrie 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 84,0%, comparativ cu 90,2% în luna septembrie, diminuarea constituind $93,8 mil. (-39,8%), iar cererea netă de valută din partea agenților economici a fost mai mică cu $92,4 mil. (-35,3%).
 
BNM a intervenit pe piața interbancară locală, atât prin procurare, cât și vânzare de valută, în funcție de condițiile pieței.  Astfel, pe ansamblul lunii octombrie 2021, BNM a vândut în volum net $1,0 mil.


Detalii

23
11 2021
114

Piața creditelor în luna octombrie

Banca Națională a Moldovei a publicat raportul privind evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna octombrie 2021. Potrivit acestuia, creditele noi acordate În luna octombrie 2021 au depășit 4,28 mld. lei, fiind în creștere cu 35,6% față de luna octombrie 2020.
 
Structura creditelor acordate în luna de raportare a evoluat astfel:
  • 72,6% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3,106 mld. lei (în descreștere cu 5,0% față de luna septembrie curent și în creștere cu 51,8% față de octombrie 2020);

  • Detalii
10
11 2021
197

Activele oficiale de rezervă au atins un nou record

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova activele oficiale de rezervă ale BNM au atins suma de $4,048 mld. Astfel, la situația din 29 octombrie 2021 acestea s-au majorat față de cele înregistrate la data de 30 septembrie cu $86,48 mil., comunică Banca Națională a Moldovei.
Potrivit regulatorului, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
  • înregistrarea suportului bugetar în favoarea Ministerului Finanțelor al RM debursat de Comisia Europeană, în numele UE: $99,49 mil. (echivalentul a 86,1 mil. EUR), dintre care $57,4 mil. (echivalentul a 49,7 mil. EUR) sub formă de asistență macrofinanciară (ultima tranșă de împrumut);

  • Detalii
08
11 2021
96

Dinamica IPC. Prognozele Băncii Naționale

În ultimul Raport asupra inflației din anul 2021 publicat de Banca Națională a Moldovei se constată că rata anuală medie trimestrială a inflației a crescut până la 4,9%, iar la finele trimestrului trecut inflația anuală a constituit 6,7%. Potrivit regulatorului, majorarea a fost determinată de factori interni și externi. Astfel, a sporit cererea pe fondul creșterii veniturilor populației, dar și prețurile pe piața locală au fost influențate de scumpirea produselor alimentare, petrolului și a altor materii prime pe piața internațională. Un impact l-a avut și ajustarea unor tarife aferente prețurilor reglementate.
 
Dacă la începutul anului creșterea la nivel global a presiunilor pro-inflaționiste era văzută ca un efect temporar, la momentul de față majoritatea autorităților monetare,
Detalii
01
11 2021
140

BNM menține rata de bază la nivelul de 5,5%

În ședința de politică monetară de vineri, 29 octombrie curent, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat menținerea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 5,5 puncte procentuale, ținând cont de presiunile din partea ofertei și a cererii agregate interne (manifestată în special în ultimele 4 luni) și susținută de  majorarea venitului populației (fondului de salarizare, asistenței sociale, remiterilor etc.), mărirea volumului creditelor de consum și a celor ipotecare, comunică regulatorul.
 
Totodată, un factor important în decizia BNM îl are incertitudinea asociată crizei energetice globale – creșterea prețurilor la gazele naturale și petrol
Detalii
22
10 2021
287

Oferta netă de valută de la persoanele fizice a sporit

În luna septembrie din anului curent gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,2% comparativ cu 79,8% în luna august, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM). În raport cu luna august, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu $5,3 mil. sau cu 2,3%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici, dimpotrivă, s-a diminuat cu 9,5% sau cu $27,5 mil. În aceste condiții, BNM a intervenit pe piața interbancară locală prin vânzări de valută în volum de $7,2 mil.


Detalii

06
10 2021
242

BNM a majorat rata de bază

Ieri, 5 octombrie 2021, în ședința extraordinară a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM)  a fost aprobată majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la 5,5 puncte procentuale. Totodată, a fost diminuat coridorul ratelor cu 0.5 p.p.- de la 2,5% la 2,0%. Astfel, rata la depozitele overnight va constitui 3,5% la sută, iar creditele overnight – 7,5%.
 
Potrivit comunicatului BNM, regulatorul continuă măsurile de înăsprire graduală a politicii monetare cu scopul de a atenua presiunile inflaționiste generate de efectele de runda a doua a creșterii prețurilor la nivel global, a costurilor de producție și de distribuție, a resurselor energetice și a produselor alimentare.


Detalii

01
10 2021
211

Calendarul licitațiilor de vânzare a VMS

Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor au publicat pe paginile sale oficiale Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul IV al anului 2021. Amintim că, potrivit reglementărilor în vigoare, calendarul se prezintă la BNM cu 5 zile calendaristice până la începutul trimestrului următor celui gestionat.
 
Potrivit documentului publicat, în lunile octombrie-decembrie curent sunt preconizate 12 licitații de plasare a VMS, inclusiv bonuri de trezorerie pe termen de 91 zile, 182 zile și 364 zile, dar și obligațiuni de stat cu termenul de circulație cuprins între 2 și 7 ani.


Detalii

23
09 2021
176

Cererea de valută din partea persoanelor juridice a sporit

În luna august 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice (procurări nete de valută contra lei moldovenești de la persoanele fizice, în numerar și prin virament) a constituit 79,8%, comparativ cu 97,9% în luna iulie, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a scăzut cu $16,3 mil. sau cu 6,6%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici a sporit cu 14,7%, până la $37,0 mil.


Detalii