26
09 2022
123

ONC vor obține finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor de utilitate publică

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 23 septembrie 2022 priectul Hotărârii de Guvern privind Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale, ce stabilește modul de finanțare nerambursabilă a proiectelor în diferite domenii de dezvoltare și priorități stabilite de interes public național, regional sau local care se implementează în RM.
 
Potrivit documentului, organizațiile necomerciale care desfășoară activitate de utilitate publică vor beneficia de sprijin financiar prin finanțare nerambursabilă pentru proiectele de dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate anual în acest scop în bugetul de stat și în bugetele unităților administrativ-teritoriale.


Detalii

08
09 2022
4000

Modificările legilor bugetare, aprobate în lectura a doua

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 8 septembrie, în lectura a doua, modificările la legile bugetare pentru anul curent.

Astfel, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 prevede majorarea veniturilor bugetului de stat de la 52,701 mld. lei până la 57,971 mld. lei sau cu 10%, a cheltuielilor de la 72,087 mld. lei până la 75,216 mld. lei sau cu 4,3%, precum și reducerea deficitului bugetar cu 11%.

 


Detalii

07
09 2022
156

Guvernul a susținut amendamentele la Legea bugetului de stat

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința de astăzi, 7 septembrie, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022.

 

Potrivit ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi, la respectivul proiect de lege au fost înregistrate 3 amendamente care prevăd alocarea mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 10090,8 mii de lei și redistribuiri de alocații bugetare în sumă de 36830,0 mii de lei.


Detalii

26
08 2022
22114

Angajații din instituțiile bugetare vor beneficia de o plată unică cu caracter excepțional

O plată unică în mărime de 3000 de lei va fi acordată pentru susținerea unor angajați al căror loc de muncă de bază este în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare și sunt remunerați conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat de Parlament în ședința extraordinară de astăzi, 26 august, în  prima lectură.


Detalii

09
06 2022
291

Executarea BPN și a componentelor acestuia în primele cinci luni

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 5 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 33,5 mld. lei, fiind în creștere cu 5,5 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile au constituit 36,6 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 5,4 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,5 mld. lei.


Detalii

07
06 2022
177

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 20%

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 21,7 mld. lei în 5 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 3604,6 mil. lei sau cu 20,0 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat peste 9,8 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 2045,1 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 26,4 %


Detalii

18
04 2022
995

Guvernul a aprobat modificările în legile bugetare

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei sau cu 5,2% față de indicatorul aprobat inițial, cheltuielile – cu 6884,9 mil. lei sau cu 10,6%, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei (28,1%).
 
În ședința de astăzi, 18 aprilie, Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorită majorării veniturilor la componenta de bază cu 2,52 mld. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei. Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 2,7%, a încasărilor din granturi – de 2 ori, precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 10,7%.


Detalii

06
12 2021
321

Redistribuiri în scopul evitării eventualelor riscuri de neplată a salariilor

Din alocațiile aprobate pentru asigurarea salarizării în sectorul bugetar în anul 2021, Ministerul Finanțelor propune redistribuirea a 3315,0 mii lei, dintre care 2992,1 mii lei – către autorități finanțate de la bugetul de stat și 322,9 mii lei – către autoritățile publice locale. Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, aprobat în cadrul ședinței Executivului din 3 decembrie, a fost elaborat în condițiile în care mai multe autorități au semnalizat despre surse insuficiente pentru achitarea salariilor, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, concedii neutilizate în cazul eliberării angajaților în anul curent,
Detalii
15
11 2021
351

În anul 2021 deficitul bugetar va constitui 11,7 mld. lei

Veniturile bugetului de stat se majorează cu 767,8 mil. lei din contul încasărilor sporite din impozite și taxe cu circa 700 mil.lei, precum și din alte venituri în sumă de 67,8 mil.lei. Totodată, se majorează și cheltuielile BS cu 421,7 mil. lei, iar deficitul bugetar se reduce cu 346,1 mil. lei și va constitui 5,1% din PIB.

 

În MO din 12 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 334 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.


Detalii