02
08 2022
237

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 7 luni

În primele 7 luni ale anului curent, încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 31,3 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 4913,5 mil. lei sau cu 18,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în această perioadă s-au încasat 13,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2691,2 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sau o creștere de 24,4 %. 


Detalii

03
05 2022
218

Încasările asigurate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mld. lei în 4 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 2940,3 mil. lei sau cu 20,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat, în anul 2022 s-au încasat peste 8,2 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 1774,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 27,6 %


Detalii

02
02 2022
197

SFS a încasat în BPN în luna ianuarie 4 mld. lei

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 4,0 mld. lei în prima lună a anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 532,0 mil. lei sau cu 15,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat peste 1,7 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 186,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 11,8 %


Detalii

18
01 2022
246

6.17.5.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare ?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare  revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
175

6.12.5.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
06 2021
262

6.17.6.2 Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru salubrizare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
   a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
   b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;
   c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.