05
07 2021
179

Ministerul Finanțelor: informație operativă privind executarea BPN

În perioada ianuarie – iunie 2021 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 34,9 mld. lei, fiind în creștere cu 5,9 mld. lei față de perioada similară a anului trecut, anunță Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile au constituit 38,2 mld. lei,  comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,7 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,3 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,6 mld. lei.


Detalii

28
05 2021
184

Sectorul public vs furnizorii serviciilor comunale. Reglementarea relațiilor comerciale

Cabinetul de miniștri a votat în ședința din 26 mai curent abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar care reglementează la moment relațiile comerciale între instituțiile care își desfășoară activitatea din contul mijloacelor bugetului de stat și ale celor locale cu întreprinderile complexului energetic și prestatoare de servicii comunale. Aceste raporturi juridice deja sunt reglementate de alte două acte normative ierarhic superioare hotărârii indicate.


Detalii

20
05 2021
317

32.1.55 Care este modalitatea de achitare a taxei de la investitori sau proprietarii construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție?

Potrivit prevederilor pct. 4.5 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021 aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.


Detalii

18
05 2021
219

32.1.32 Unde și ce acte urmează a fi prezentate pentru înregistrarea nerezidenților care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale?

Conform pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:

Detalii
14
05 2021
253

Instrucțiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget poate fi modificată

Serviciul Fiscal de Stat a inițiat procesul de elaborare a proiectului ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014,  prin care a fost aprobată Instrucțiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget și care stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor și informațiilor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget pentru subdiviziunile SFS și pentru autoritățile publice investite cu drepturi respective.


Detalii

13
05 2021
176

Circa 99,5% din Declarațiile CET18 au fost depuse în format electronic

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 aprilie 2021 a expirat termenul limită pentru depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 de către persoanele fizice-cetățeni.

Conform datelor preliminare, în perioada 01 ianuarie 2021 – 30 aprilie 2021, au fost depuse în total 176 675 declarații, înregistrând o creștere față de anul precedent cu 11 218 declarații sau cu 6,8%.


Detalii

04
05 2021
158

Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 4 luni ale anului curent 14,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 2,1 mld. lei sau cu 17,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, în bugetul de stat s-au încasat 6,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,2 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere de 22,8 %. 


Detalii

07
04 2021
295

(29.1.1.19) Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc?

  În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.


Detalii

05
04 2021
213

Executarea bugetului public național la situația din 31 martie 2021

Ministerul Finanțelor informează că în primele 3 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 16,7 mld. lei, fiind în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 17,3 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 1,8 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 563,4 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,3 mld. lei.


Detalii

29
03 2021
355

Modificări în Cerințele de întocmire a Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul nr. 45 din 9 martie curent privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.


Detalii