02
09 2022
85

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 18%

Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 35,3 mld. lei în 8 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 5370,0 mil. lei sau cu 17,9 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat 15,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 2844,4 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 22,7 %


Detalii

02
08 2022
243

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 7 luni

În primele 7 luni ale anului curent, încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 31,3 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 4913,5 mil. lei sau cu 18,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în această perioadă s-au încasat 13,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2691,2 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sau o creștere de 24,4 %. 


Detalii

25
07 2022
183

Modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN și a mijloacelor extrabugetare

În Monitorul Oficial nr. 221-229 din 22 iulie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 8 iulie 2022 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015.


Detalii

08
07 2022
217

În semestrul I deficitul bugetar constituie 5,1 mld. lei

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 6 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 41,6 mld. lei, fiind în creștere cu 6,7 mld. lei față de perioada similară a anului trecut.

Astfel, cheltuielile au constituit 45,0 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 6,6 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,4 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,6 mld. lei.


Detalii

03
05 2022
221

Încasările asigurate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mld. lei în 4 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 2940,3 mil. lei sau cu 20,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat, în anul 2022 s-au încasat peste 8,2 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 1774,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 27,6 %


Detalii

21
03 2022
384

Accesarea online a datelor privind obligațiile față de BPN

În Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400/2014, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 104 din 10 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial din 18 martie curent, au fost operate modificări, care sunt puse în aplicare din data publicării.

 

 

Astfel, se precizează că, pentru accesarea online a datelor privind obligațiile față de bugetul public național, contribuabilii vor utiliza sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, prin intermediul serviciului electronic „Contul curent al contribuabilului”, disponibil în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md.


Detalii

15
12 2021
345

Facilitarea acordării dreptului de ședere investitorilor străini: crearea locurilor de muncă și venituri suplimentare în buget

Proiectul modificărilor la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Legea nr. 200/2010), obiectivul căruia este facilitarea procedurii de acordare și prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în RM, prin reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin de la 4 la 1, iar a investiției minime de la 60 la 30 salarii medii lunare, a fost susținut de Guvern de principiu.


Detalii

11
11 2021
825

Solicitarea compensațiilor salariaților din buget. SFS elaborează formularul și modul de completare a acestuia

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, în temeiul pct. 9 și 16 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.


Detalii

27
10 2021
778

Costul muncii „la negru” și salariilor „în plic”

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat în domeniul prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, în primele 9 luni ale anului curent au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale și penalităților în sumă totală de 20,9 mil. lei, dintre care au fost achitate 4,9 mil. lei.

 

Potrivit Raportului publicat recent de autoritatea fiscală, în perioada ianuarie-septembrie curent au fost adoptate 285 de decizii privind încălcarea legislației ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora.


Detalii