17
03 2018
615

18. (28.21.38) Când apare dreptul la deducerea TVA aferentă plății prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii ?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA la serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător, numai în cazul achitării TVA la buget pentru serviciile menționate în conformitate cu art.115 din Codul menționat.
Detalii
15
03 2018
443

2. (29.2.10.1) Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?

În conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu sînt stabilite ca subiecți responsabili de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.
Detalii
07
03 2018
356

3. (29.1.7.7.7) Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive.
Detalii
03
03 2018
571

Bugetul Serviciului unic de urgență 112 - 67 mil. lei

În Monitorul Oficial din 2 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea bugetului Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 pentru anul 2018.

Astfel, potrivit documentului, bugetul Serviciului 112 va constitui 67 mil. lei la partea de venituri și tot atât la cea de cheltuieli.

Cea mai mare parte din mijloacele financiare — 45,3 mil. lei, este destinată procurării Sistemului informațional automatizat al Serviciului 112.
Detalii