19
07 2016
825

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 6 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 7781,5 mil. lei sau 57,2% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4711,9 mil. lei, sau 51,3% din suma anuală de 9178,4 mil. lei.
Detalii
18
05 2016
615

Privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 4 luni ale anului 2016

Pe parcursul a primelor 4 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5287,3 mil. lei sau 38,8% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3033,6 mil. lei, sau 33,1% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei.
Detalii
05
02 2016
1960

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Detalii
18
01 2016
1759

Transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2016

Potrivit prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, în anul 2016 se vor transfera
Detalii
30
12 2015
1314

Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii

În scopul reglementării procesului de restituire a sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 288-A din 07.12.2015 a aprobat Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii.
Detalii