10
06 2015
3773

Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

În scopul executării prevederilor punctului 8 din anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr. 73 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/174 din 28 aprilie 2015), Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat prin ordinul nr. 99-A din 15.05.2015 Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare — Instrucţiune).
Detalii
01
04 2015
1197

Succesele comune ale plătitorilor de contribuţii şi a CNAS

Totalizînd rezultatele prezentării Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma BASS) şi Declaraţiilor persoanelor asigurate (în continuare – declaraţia forma REV-5) prin metoda automatizată de raportare electronică în cadrul SIA „e-Reporting”, www.raportare.md, pentru lunile ianuarie şi februarie curent comunicăm următoarele.
Detalii
25
03 2015
1183

Este stabilit coeficientul indexării pensiilor în anul 2015

Conform prevederilor art. 13 al Legii nr.1544-XII din 23.06.1993 privind pensiile de asigurări sociale de stat, anual, la 1 aprilie se indexează partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern.
Detalii
28
02 2015
1377

Moldova nu planifică să majoreze vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi

Moldova nu planifică să majoreze vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi, argumentând prin mica speranţă de viaţă comparativ cu ţările europene.

Surse din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au relatat că calculele specialiştilor arată că la majorarea vârste de pensionare această măsură ar economisi în bugetul asigurărilor sociale circa 45 mil. de lei.
Detalii