16
02 2015
952

CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în luna ianuarie a anului 2015

În luna ianuarie a anului 2015, planul stabilit în sumă de 1352,4 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 98,5%, sau în sumă de 1332,1 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 648,2 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 106,4%. Faţă de indicatorul respectiv al anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 90,7 mil. lei.
Detalii
16
01 2015
1344

Contabilii practicieni discută unele prevederi ale proiectului de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015

Conform proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, anexa nr. 3, pct. 10, „Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care la situaţia de 01.01.2015 au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii, vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2015 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale". Acest proiect urmează a fi aprobat de către parlament.
Detalii
16
01 2015
1321

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.01.2015

INFORMAŢIEprivind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.01.2015
Detalii
22
12 2014
1769

CNAS: Spre atenţia agenţilor economici

Potrivit modificărilor menţionate, începînd cu luna ianuarie 2015, plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate.
Detalii
12
11 2014
1377

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu restanţe mai mari de 300 mii lei la situaţia de 01.11.2014

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru 9 luni, curent, aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În contextul celor expuse mai sus, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu datorii mai mari de 300 mii lei, formate la situaţia de 01.11.2014.
Detalii
31
10 2014
1251

Înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali, care realizează înregistrarea de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, se înregistrează în sistemul public de asigurări sociale în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat conform principiului „ghişeul unic”.
Detalii
01
10 2014
1893

Continuă prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV-5

Continuă prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV-5 pentru trimestrul III al anului 2014. Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, plătitorii de contribuţii de asigurări sociale de stat sînt obligaţi să prezinte dările de seamă pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

De menţionat că pînă în prezent o parte din agenţii economici nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru trimestrul I şi II, termenul fiind, respectiv, pînă la 30 aprilie şi 31 iulie, curent.
Detalii
24
09 2014
1317

De ce CNAS nu eliberează semnături electronice?

În ultima perioadă tot mai mulţi plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat adresează specialiştilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale întrebarea „De ce CNAS nu eliberează semnături electronice?”

Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic reglementează regimul juridic al semnăturii electronice, regimul juridic al documentului electronic şi circulaţia electronică a documentelor şi serviciile de certificare a semnăturii electronice.
Detalii