05
11 2019
2103

Buletinul de identitate al vânzătorului la perfectarea actului de achiziție

Este obligatorie sau nu anexarea copiei buletinului de identitate a vânzătorului la actul de achiziţie a mărfurilor?


Actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti. Formularele actului de achiziţie a mărfurilor se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
31
05 2018
1678

Actele de identitate, altfel

Termenul de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova va fi extins de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, deoarece acestea sunt mai puțin expuse modificărilor fiziologice de maturitate.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind actele de indentitate din sistemul național de pașapoarte.
Detalii
19
07 2017
4848

Excluderea interdicţiilor de eliberare a actelor de stare civilă

Poate sau nu fi aplicată de către instanţele de judecată, la solicitarea executorilor judecătoreşti, interdicţia de eliberare a documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, pentru neachitarea unei datorii? Vezi din ce dată sunt excluse aceste interdicţii.

Una din libertăţile fundamentale ale omului o constituie dreptul la libera circulaţie, consfinţit în art. 27 din Constituţie. În sensul articolului menţionat, dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat. Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară.
Detalii
18
02 2017
2061

Procedura de schimb valutar va fi modificată

Operațiunea de schimbare a banilor dintr-o valută în alta ar putea fi posibilă doar la prezentarea buletinului de identitate, iar cetățenii care vor dori să schimbe mai mult de 5.000 de lei ar putea fi înregistrați de casele de schimb valutar.
Detalii
13
01 2016
1729

Extinderea serviciilor de eliberare a buletinului de identitate şi a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova în termen de 24 de ore în toate S(B)EDP din republică

ÎS „CRIS „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în scopul creării condiţiilor optime cetăţenilor Republicii Moldova pentru obţinerea paşaportului în termen de 24 de ore în orice subdiviziune teritorială de evidenţă şi documentare a populaţiei din republică
Detalii
13
05 2015
3393

Cum vor arăta noile acte de identitate în Republica Moldova

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea actelor de identitate. Potrivit proiectului, scopul modificărilor este sporirea gradului de securitate a documentelor de tip cartele emise de către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi modernizării tehnologiei de confecţionare a acestora.
Detalii
11
03 2015
1304

3. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal?

Ținînd cont de prevederile art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al oricărei persoane fizice — cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului.
Detalii