08
10 2018
501

Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului

Entitatea X SRL își desfășoară activitatea în domeniul dării în locațiune a oficiilor, apartamentelor și parcărilor. Exemplu din contract: La intrarea în vigoare a prezentului contract LOCATORUL va percepe de la LOCATAR plata în avans pentru 2 (două) luni calendaristice, în sumă de 10 000 lei, din care 5 000 lei este plata pentru arenda curentă și 5 000 lei — suma garantă.
Detalii
10
09 2018
333

ORDIN SFS nr. 454 din 06. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
04 2018
580

O R D I N privind particularităţile administrării prevederilor art. 90/1 alin. (3/4) din Codul fiscal nr. 693 din 26 decembrie 2007

În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Titlul V al Codului fiscal,
Detalii
09
08 2017
629

Privind particularitățile înregistrării unui contract de locațiune

Persoana fizică a transmis un bun imobil în locațiune unei alte persoane fizice. Cum urmează să procedeze persoana fizică (locator), dacă bunul imobil transmis în locațiune este într-o localitate, alta decât unde se află domiciliul acesteia, iar posibilitatea de deplasare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se află bunul imobil actualmente este imposibilă?
Detalii
03
07 2017
2078

Reparcelarea bunului imobil

Reparcelarea este o modalitate de formare a bunurilor imobile prin modificarea hotarelor terenurilor, la cererea proprietarilor, în temeiul planului urbanistic sau al proiectului de organizare al teritoriului.

Modificările şi completările Legii cu privire la formarea bunurilor imobile au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie curent.
Detalii