26
10 2021
327

SFS recomandă subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare să respecte legislația fiscală

Serviciul Fiscal de Stat reiterează că, la data de 30 iunie 2021, a expirat termenul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni subiecți ai impunerii, existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

În acest context, SFS îndeamnă contribuabilii persoane fizice-cetățeni care din anumite motive nu au achitat în termenul stabilit impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, să se adreseze la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL)
Detalii

02
09 2021
396

Seminar practic: Impozitul pentru bunurile imobiliare 2021

Proactive ne invită la un seminar ce are ca scop clarificarea tuturor aspectelor legate de calculul și plata impozitului pe clădiri și terenuri, precum și cele privind întocmirea și prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare – BIJ 17.

 

PROGRAM

 

1. Reglementarea normativă a impozitului pe bunurile imobiliare
2. Reguli de stabilire a subiecților și obiectelor impunerii, inclusiv în cazul construcțiilor capitale, arendării sau folosirii în baza contractelor de leasing, locațiune a clădirilor/terenurilor


Detalii

18
06 2021
583

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare expiră peste 12 zile

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 12 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.


Detalii

31
05 2021
968

Termenele de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice - cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele-limită de achitare a acestora sunt:

- data de 30 iunie 2021 - în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
Detalii
28
04 2021
1337

Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitat online

Primăria municipiului Chișinău informează cetățenii urbei proprietari de bunuri imobiliare despre necesitatea achitării impozitului pe aceste bunuri pentru anul curent, până la data 30 iunie 2021 (conform prevederilor art. 282 Cod fiscal), ținând cont de faptul că, începând cu anul curent, nu se mai aplică reducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, în contextul modificărilor adoptate la Codul fiscal, fiind abrogat alin. (2) al art. 282.
 
Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poștale, oficiile bancare sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)".


Detalii

07
04 2021
279

(29.2.6.4) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în avans persoanelor fizice pentru locațiunea bunurilor imobiliare?

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.


Detalii

13
09 2021
1686

Impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare în cazul locațiunii mijloacelor fixe

La începutul activității sale, agentul economic a încheiat contract de locațiune a mijloacelor fixe. Printre aceste mijloace fixe se enumeră și clădiri, terenuri care sunt proprietatea persoanei fizice – unic fondator al agentului economic.

Conform contractului de locațiune, încheiat între agentul economic și persoana fizică – fondator al acestuia, impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculate și achitate de către agentul economic.


Detalii

01
04 2021
373

Modul de aplicare a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare de către Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare

Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare deține terenuri pe care sunt amplasate sisteme centralizate de irigare. Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile, în cazul terenurilor respective, la modul de folosință  a acestora, este specificat „fondul apelor”, iar în cazul clădirilor amplasate pe ele – „construcție hidrotehnică”. Terenurile și construcțiile nu sunt evaluate de către organul cadastral în scopul impozitării. În aceste circumstanțe, care cote de impunere urmează a fi aplicate de către Asociația utilizatorilor de apă în scopul calculării și achitării impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare?

Detalii
21
09 2020
1386

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar expiră la 25 septembrie

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu anul 2020, ca urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171/2019  cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs.
 
Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

Detalii
10
08 2020
1029

Modificările operate la compartimentul Particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

 

Impozitarea bunurilor imobiliare și terenurilor este reglementată prin prevederile:
  • Titlului VI din Codul fiscal – în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • Legii de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000 – în cazul bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Descărcarea poate fi efectuată aici


Detalii