17
03 2018
481

32. (28.21.19) Are dreptul agentul economic la deducerea sumei TVA achitate pentru procurarea mărfurilor, mijloacelor fixe, etc, din contul resurselor bugetare sub formă de subvenții, și transferuri (inclusiv capitale)?

Dreptul la deducerea sumei TVA este reglementat de art. 102 din Codul fiscal. Referitor la resursele financiare utilizate privind achiziționarea bunurilor nu sunt restricții.
Detalii
17
03 2018
395

31. (28.21.20) Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate
Detalii
19
02 2018
820

Cu privire la locul livrării unor servicii

Întreprinderea agricolă a semnat contract de locațiune a unui bun mobil (semiremorcă) de la un nerezident al Republicii Moldova. Bunul este utilizat în exclusivitate pentru transport internațional, fără a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii