16
11 2018
482

Notarii vor putea desface căsătoriile

Desfacerea căsătoriilor cu acordul soților va putea fi făcută și de notari. Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de lege elaborat în scopul asigurării reglementării procedurii notariale în vederea adaptării la noile reglementări în materie civilă, precum și dezvoltarea domeniului procedurii notariale.

Autorii consideră că instituirea procedurii desfacerii căsătoriei de către notar va diminua sarcina asupra instanțelor de judecată și ale organelor de stare civilă. Acest fapt va duce la creșterea calității actului justiției, în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în instanțe, dar și diminuarea cheltuielilor suportate de persoanele care se adresează prin intermediul procedurii notariale necontencioase.
Detalii
13
10 2017
547

Privind cedarea scutirii personale majore în favoarea unei persoane fizice rezidente aflate în relație de căsătorie

Care sunt condiții pe care trebuie să le întrunească contribuabilul pentru a putea ceda scutirea sa personală majoră în favoarea unei persoane fizice rezidente aflate în relație de căsătorie (soț/soție)?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din CF, de scutirea majoră în mărime de 15 840 lei pe an poate beneficia persoana care:
Detalii