26
12 2018
998

Agenții publici. Cadouri admisibile si inadmisibile

În ajunul sărbătorilor amintim tuturor contribuabililor, dar și agenților publici, că legislația Republicii Moldova prevede modalitatea și procedura de declarare a cadourilor, precum și regimul juridic al acestora, fiind reglementate de prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017 (în continuare – Legea nr.82) și a Hotărârii Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013 ,,Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol” (în continuare – Regulament).
Detalii
02
05 2018
610

Certificatele cadou (voucer)

Cum se efectuează vînzarea corectă a certificatelor cadou cu nominal de bani şi când este vânzarea între 2 copanii. Dacă cumparatorul a procurat un certificat cadou de la SRL X in valoare de 1200 lei, inclusiv TVA, dar marfa a ridicat-o de la SRL Y de 1200 lei inclusive TVA, cum corect se trece în evidenţa contabilă în ambele companii, dacă companiile realizează aceiaşi marfă şi cum ramâne cu TVA şi impozitul pe venit? Se eliberează bonul fiscal la vănzarea certicatului şi bon la marfă?
Detalii
07
03 2018
601

1. (29.1.7.7.6) Cum urmează a fi impozitate venitul persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională?

Potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă
Detalii
02
08 2017
2867

Oferă cadou digital prietenilor prin SMS-VOUCHER pentru semnătură electronică Fiscservinform

În perioada 01.08.2017-31.10.2017, Î.S „Fiscservinform” oferă un CADOU DIGITAL pentru 3 prieteni sau persoane apropiate ale Dvs.

Dacă sunteți deținătorul semnăturii electronice Fiscservinform, aveți posibilitatea să oferiți gratuit un cadou original prietenilor. Astfel, fiecare dintre Dvs., în calitate de titular al semnăturii electronice, veți primi la adresa de e-mail un mesaj informativ. Vă rugăm să completați chestionarul și să indicați datele prietenilor, colegilor, partenerilor etc., cărora doriți să le faceți cadoul.
Detalii
21
07 2017
530

Lecţii de integritate

Începând 20 iulie 2017, angajații Serviciului Fiscal de Stat sunt instruiți în domeniul integrității funcționarilor de stat.

Instruirile vor fi desfășurate de Direcția Securitate internă și anticorupție a instituției și vor viza conducătorii tuturor subdiviziunilor din cadrul SFS (șefi de direcții și secții, care, la rândul lor, vor instrui personalul din subordine).
Detalii
14
11 2016
999

Ridică „Semnătura electronică Fiscservinform” și primești cadou versiunea electronică a Codului Fiscal

Centrul de Certificare în domeniul semnăturii electronice oferă cadou versiunea electronică a Codului Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2016, tuturor contribuabililor care ridică „Semnătura electronică Fiscservinform” Prinde super oferta și fii un om informat, fii un om puternic!
Detalii
06
10 2016
1804

Despre regimul fiscal pentru cheltuielile de publicitate în cadrul desfășurării campaniilor promoționale

Se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de publicitate în cadrul desfășurării campaniilor promoționale? Care este modul de impozitare a cadourilor, premiilor, cîștigurilor primite de către persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, în cadrul campaniilor promoționale?

În conformitate cu art. 5 pct. 38) din CF, campania promoţională este modalitatea de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
Detalii
13
05 2016
662

România: Prevederile noului Cod Fiscal

Intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, Noul Cod fiscal a adus o serie de schimbări, notabila fiind și cea cu privire la posibilitatea oferită angajatorilor de a-și stimula angajații cu alte tipuri de avantaje, pe lângă cadourile în bani sau în natură, care nu se impozitau, acordate în beneficiul copiilor (de Paste, 1 iunie, Crăciun, sărbători de aceeași natură ale altor culte religioase) și angajatelor (de 8 martie).
Detalii