28
12 2021
1244

Acordarea voucherului cadou salariaților: aspecte fiscale

Angajații sunt elementul cel mai important din orice organizație, deoarece anume aceștia asigură succesul și progresul companiei. Orice idee care urmează a fi realizată necesită acordul, implicarea și, evident, abilitățile oamenilor implicați,  iată de ce motivarea salariaților este un factor extrem de important pentru menținerea productivității și obținerea succesului unei întreprinderi.

Una din multiplele metodele aplicate de angajatori pentru motivarea salariaților este oferirea voucherelor cadou (certificate valorice cadou).


Detalii

23
12 2021
2886

Regimul fiscal al cadourilor oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă

În ajunul Anului Nou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unii angajatori oferă salarialilor cadouri în formă nemonetară. Care este regimul fiscal al acestor cadouri? Se calculează din valoarea acestora primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale? Se permit la deducere în scopuri fiscale cheltuielile angajatorului aferente cadourilor menționate? Care este modul de declarare a veniturilor sub formă de cadouri acordate, a impozitului și a primelor medicale  reținute?


Detalii

07
12 2021
2079

Acordarea cadourilor (primelor în formă nemonetară) angajaţilor: aspecte contabile și fiscale

În practica agenților economici deseori survin situaţii, când angajaților, fie cu ocazia sărbătorilor, fie sistematic (lunar, trimestrial), în temeiul regulamentului intern, li se oferă cadouri, inclusiv prime în formă nemonetară.


În momentul de față a rămas nemodificată prevederea de la pct. 12 din Anexa nr. 3 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (în continuare – Legea 489/1999), conform căreia nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – ASSO) aferente sumelor ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de către angajaţi sau de către foștii angajaţi la locul de muncă de bază.


Detalii

30
11 2021
1110

Regimul fiscal al cadourilor și primelor în formă nemonetară oferite angajaților

Unii agenții economici cu o anumită periodicitate (fie lunar sau trimestrial, fie cu ocazia sărbătorilor), în temeiul regulamentului intern, oferă angajaților cadouri, inclusiv prime în formă nemonetară. O parte din angajatori se confruntă cu dificultăți ce țin de reflectarea corectă și regimul fiscal al sumelor ce constituie valoarea cadourilor (primelor în formă nemonetară) oferite angajaților.
 
Pentru a aduce mai multă claritate la acest capitol, în ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” publicăm articolul „Acordarea cadourilor (primelor în formă nemonetară) angajaţilor: aspecte contabile și fiscale” semnat de Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova,
Detalii
28
02 2020
979

Costul politeții

Valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de protocol nu trebuie să depășească suma maximă de 1000 de lei în decursul unui an calendaristic. În cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind regimul juridic al cadourilor. Astfel, un aspect important al documentului îl constituie stabilirea limitelor pentru valoarea totală admisă a cadourilor oferite agenților publici.
Detalii
18
02 2020
1557

1. (29.1.7.7.9) Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională?

În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
Detalii
23
01 2020
2069

Tratamentul fiscal aplicabil cadourilor acordate în cadrul campaniilor promoționale

Potrivit prevederilor art.12 pct.14) din CF, câştiguri reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atât în formă monetară, cât şi nemonetară.


Concomitent, în conformitate cu art.5 pct.38) din CF, campanie promoțională reprezintă o modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri.
Detalii
24
12 2019
590

Angajații CTIF au oferit copiilor daruri de Crăciun

Reprezentanții Centrului de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF) au înmânat zilele trecute dulciuri și daruri de Crăciun la circa 100 de copii de la centrele comunitare pentru copii și tineri „Vatra”, „Eurica” și Centrul de plasament de tip familial Smal grup Homes din mun. Chișinău. Darurile au fost procurate de comitetul sindical al CTIF din donațiile făcute de angajații instituției.

La Centrele comunitare pentru copii și tineri „Vatra” și „Eurica”, cadourile au fost înmânate în cadrul matineelor. Copiii au mulțumit pentru darurile primite cu colinde, dansuri şi poezii.
Detalii
26
12 2018
2127

Agenții publici. Cadouri admisibile si inadmisibile

În ajunul sărbătorilor amintim tuturor contribuabililor, dar și agenților publici, că legislația Republicii Moldova prevede modalitatea și procedura de declarare a cadourilor, precum și regimul juridic al acestora, fiind reglementate de prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017 (în continuare – Legea nr.82) și a Hotărârii Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013 ,,Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol” (în continuare – Regulament).
Detalii