23
12 2020
867

Deducerea sumei TVA aferentă mărfurilor procurate, distruse ca urmare a calamităților naturale

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent, prevede permiterea la deducere a sumei TVA aferentă mărfurilor procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost distruse ca urmare a calamităților naturale.
 
Astfel, art. 102 din Codul fiscal se completează cu un alineat (81), potrivit căruia suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum și pentru mărfurile și serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităților naturale, se vor deduce în condițiile în care aceste situații vor fi demonstrate și confirmate.

Detalii
08
10 2020
374

Guvernul susține UTA Găgăuzia în lichidarea consecințelor ploilor torențiale

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de rezervă al Guvernului mijloace financiare în sumă de circa 1,8 mil. lei pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale provocate de ploile torențiale ce au avut loc pe teritoriul UTA Găgăuzia la 29 septembrie curent. Hotărârea a fost aprobată în ședința Executivului din 7 octombrie.
 
Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, mijloacele se alocă primăriei municipiului Comrat, în special pentru curățarea canalelor de evacuare a apelor pluviale și amenajarea digului de protecție, afectate de calamitate.

Detalii
07
10 2020
426

(40.4.11) Cine sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

 Potrivit pct. 11 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

07
10 2020
517

(40.4.12) Care producători agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de programul de subvenționare a dobânzilor?

 Potrivit art. 2 din Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020, beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au contractat credite bancare, indiferent de data contractării acestora.

07
10 2020
541

(40.4.13) Ce documente urmează să prezinte producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pentru confirmarea subvenţiei?

 Potrivit pct. 15 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, pentru confirmarea subvenţiei, se prezintă următoarele documente în copie: 


Detalii