29
11 2018
1421

Modul de calculare și plată a penalității pentru neachitarea în termen a TVA

Entitatea „G” SRL a prezentat declaraţia privind TVA pentru luna septembrie 2018 în termen, însă nu a achitat suma TVA aferentă bugetului în mărime de 14 mii lei din lipsa lichidităţilor. Acum entitatea „G” SRL intenţionează să achite restanţa la data de 30.11.2018,odată cu penalitatea aferentă. Cum urmează a fi calculată această penalitate şi cum se achită ea la buget?

Detalii
30
11 2017
1090

Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A. Seminar practic

La seminar vei învăța:

• Legislația și baza documentară de calculare și trecere în cont a sumei TVA;
• Aplicații practice și de calculare, trecerea în cont și achitarea sumei TVA;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
• Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acesteia.

PROGRAM

1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, trecere în cont și achitare a sumei TVA.
Detalii
30
11 2017
634

Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A. Seminar practic

La seminar vei învăța:

• Legislația și baza documentară de calculare și trecere în cont a sumei TVA;
• Aplicații practice și de calculare, trecerea în cont și achitarea sumei TVA;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
• Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acesteia.

PROGRAM

1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, trecere în cont și achitare a sumei TVA.
Detalii
11
09 2017
2570

Data calculului şi data achitării salariului

Calculul salariului şi eliberarea acestuia prin documentele contabile în program este pe data de 31 a lunii, dar pe cardurile bancare se transferă pe data de 5 a lunii următoare. Se considera încălcare faptul că documentul de plată din programul contabil «выплата зартлаты» are altă dată decât cea din extrasului bancar?
Detalii
29
06 2016
975

Privind aplicarea reducerii în mărime de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare la prezentarea calculului corectat

Întreprinderea noastră deţine mai multe bunuri imobiliare, amplasate pe teritoriul mai multor unități administrativ teritoriale. Pentru toate obiectele a fost efectuat calculul impozitului pe bunurile imobiliare aplicînd cota stabilită de primăria în raza căreia sunt amplasate acestea şi a fost achitat impozitul pînă la 30 iunie.
În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie al anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii