13
10 2016
8267

Întreprinderea X procură anvelope. Cum va trebui să contabilizeze întreprinderea X intrarea anvelopelor și cum va calcula și contabiliza uzura anvelopelor?

Explicații la astfel de întrebare putem găsi în Ordinul MF nr.87 din 23 decembrie 2004, care prevede următoarele.

1. Valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv.
Detalii
22
09 2016
661

Cu privire la aplicarea legislației fiscale în partea ce ține de calcularea TVA în condițiile prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal

În cazul procurărilor destinate efectuării atît a livrărilor impozabile, cît și a livrărilor scutite de TVA este necesar a efectua revizuirea proratei definitive în anii ulteriori? Se supune recalculării, la efectuarea ulterioară a livrărilor, procurările aferente cărora au avut loc în anul (anii) precedenți și nu au putut fi calificate drept fiind destinate în exclusivitate livrărilor impozabile sau în exclusivitate livrărilor scutite de TVA, suma TVA, trecută în cont, apreciată în baza proratei definitive pentru anul (anii) precedenți?

Modul de determinare a mărimii trecerii în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori de TVA pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor mixte este prevăzut de art. 102 alin. (3) din CF.
Detalii
08
09 2016
1223

Modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor, aprobate de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor. Inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei vine ca o soluție pentru cazurile când modalitatea de calcul a pensiei nu era posibilă din cauza lipsei certificatului cu privire la venitul asigurat pentru întreaga perioadă de activitate, realizată anterior datei de 1 ianuarie 1999.
Detalii
07
09 2016
758

Guvernul intenţionează să elaboreze un nou mecanism de calcul al pensiei, bazat pe echitatea socială

Premierul Pavel Filip a convocat grupul de lucru privind implementarea conceptului de reformă a sistemului de pensii. Discuţiile purtate au vizat progresele înregistrate în pregătirea proiectelor de acte legislative, dificultăţile întîlnite de autorităţi în acest proces, precum şi necesităţile suplimentare pentru a institui un sistem echitabil pentru toţi beneficiarii.
Detalii
10
08 2016
1789

Proiectul politicii bugetar-fiscale 2017: Sancţiunile noi

Prezentarea contractelor de împrumut fictive pentru justificarea veniturilor obținute după ce persoanei fizice îi este înmânat actul de control va fi pedepsită cu o amendă de 3000 lei. Această sancțiune nouă este prevăzută în proiectul Politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017.
Detalii
09
08 2016
6616

Calcularea compensației de concediu conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin HG nr. 426 din 26 aprilie 2004

În salariul mediu se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compensații (pct. 3 din Anexa 1 la Hotărîrea nominalizată):

  • salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salarizare utilizate la întreprindere – tarifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcție lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare, salariile de merit etc.;

Detalii
05
08 2016
1745

Calculul, trecerea în cont și achitarea TVA

Ai întrebări legate de calcularea corectă și trecerea în cont a sumei TVA? Vino să învățăm împreună la seminarul practic „Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A”.

Seminarul va avea loc în data de 16 august, începând cu ora 09:00, iar înregistrarea se face accesând linkul: goo.gl
Detalii