04
05 2016
1381

Solicităm respectuos să ne explicați modalitatea de calculare și achitare la buget a impozitului funciar pentru un teren agricol pe care sunt amplasate construcții și instalații, cum ar fi: brigada de tractoare; frigidere agricole; ferma zootehnică.

Menționăm, că categoria bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, iar bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale se impozitează potrivit prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare — Lege).
Detalii
01
04 2016
1893

Unele întrebări frecvente care apar la completarea Declarației privind T.V.A.

Înainte de a începe examinarea situațiilor, care iscă întrebări privind corectitudinea completării Declarației privind T.V.A. (în continuare — declarație), este necesar de menționat că Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. este aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 (MO nr. 234-236/1375, 09.11.2012), la care se va apela, în primul rînd, la completarea declarației și, desigur, întrebările care rămîn neclare vor fi soluționate bazîndu-se pe prevederile CF.
Detalii
06
01 2016
1477

6. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă de către persoanele juridice; întreprinzătorii individuali; gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult
Detalii
06
01 2016
1274

5. (5.8.4) Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
Detalii
28
12 2015
14448

Care va fi salariul mediu lunar în 2016 și la ce calcule îl vom utiliza

În Monitorul Oficial din 25 decembrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 23.12.2015, conform căreia a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016. Acesta va fi în mărime de 5050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.
Detalii
24
12 2015
726

CNPF a explicat cum sunt calculate tarifele pentru asigurarea auto

Mărimea primei de asigurare se calculează nu în funcţiei de factorul politic, dar conform calculelor statistice reieşind din situaţia de pe pieţă, a explicat miercuri ,în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii mass-mediei, vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Iurie Filip.
Detalii
11
12 2015
747

5. (7.2.5.1) Cine calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin (1) al Codului fiscal).
Detalii