12
03 2021
652

Certificarea personalului în domeniul achizițiilor publice

Sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova se confruntă cu anumite provocări ce țin de lipsa personalului calificat, precum și de programe educaționale ce ar spori competențele angajaților din domeniu. În acest context, autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul ordinului Agenției Achiziții Publice (AAP) cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice. Elaborarea cadrului normativ de reglementare a procesului de certificare, stabilirea instituției de învățământ pentru desfășurarea procesului de instruire, a programului de instruire și aprobarea candidaților vor fi puse în sarcina AAP.
 

Detalii
13
02 2020
552

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
02
12 2019
931

Examenul de calificare în domeniul auditului intern va fi susținut de 20 de persoane

Ministerul Finanţelor anunţă organizarea examenului de calificare profesională a auditorilor interni din sectorul public. Conform comunicatului, proba teoretică se va desfășura la data de 17 decembrie 2019, ora 9.00-12.00, în sala mica nr. 2 a Ministerului Finanțelor, iar proba practică – la 18 decembrie 2019, ora 9.00, în aceeași sală.

Pentru a obţine Certificatul de calificare al auditorului din sectorul public, la examen s-au înscris 16 persoane ce activează în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, AIPA, Curţii de Conturi, ANOFM, instituțiilor medicale etc.
Detalii
11
02 2019
705

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
14
01 2019
998

Crearea Registrului național al calificărilor

În țara noastră va fi creat Registrul național al calificărilor (RNC) — un sistem informațional automatizat de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, precum şi de comparare a calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitelor programe de formare profesională, furnizate de instituţiile de învățământ prestatoare de servicii educaționale și formare profesională.

În Monitorul Oficial de vineri, 11 ianuarie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 05.12.2018 cu privire la Registrul național al calificărilor, care conține Conceptul tehnic al Registrului și Regulamentul privind Registrul național al calificărilor.
Detalii
14
08 2018
18608

Angajatorul, obligat să achite cursurile de formare profesională a salariatului

A intrat în vigoare Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă, care a fost publicată vineri, 10 august, în Monitorul Oficial.

Astfel, entitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor utiliza, la încheierea contractelor de formare profesională continuă, modelul Contractului de formare profesională continuă, aprobat prin această Convenție.
Detalii
17
07 2017
1204

Facilități pentru atragerea specialiștilor străini în Moldova

Proiectul de lege ce prevede simplificarea procedurii de şedere a străinilor în scop de muncă a fost votat în prima lectură în Parlament.

Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului a cărui calificare va fi inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant, care este întreprinderea sau organizaţia publică care angajează străini, va depune la ghişeul unic demersul respectiv, copia anunţului publicitar de angajare publicat în presă şi oferta locurilor de muncă, precum şi alte acte.
Detalii