20
10 2018
212

Fructe și legume: echivalarea cerințelor de comercalizare cu cele europene

În cadrul ședinței plenare din 18 octombrie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Documentul reglementează modul de organizare și desfășurare a controlului asupra determinării calității pentru aceste produse.

Astfel, controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului comercial până la consumatorul final și se va aplica persoanelor fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic. Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va monitoriza și stabili un sistem de control.
Detalii
16
10 2018
293

IPO nu va putea fi modificată de către autoritatea contractantă

Orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, asociaţii de astfel de persoane pot fi participanţi la licitaţiile privind achiziţiile publice, dacă corespund cerinţelor impuse de Legea nr. 131. Totodată, dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.
Detalii
18
07 2018
267

Moldova şi Italia vor colabora în domeniul protecţiei calităţii în sectorul vinicol

Memorandumul corespunzător a fost semnat la Chișinău de către directorul Oficiului Național de Vinificație și Vin, Gheorghe Arpentin și Stefano Vaccari, directorul Inspectoratului Central Italian pentru Controlul Calității și Combaterea Fraudelor în Sectorul Produselor Agricole (ICQRF).

Potrivit lui Gheorghe Arpentin, memorandumul este încheiat pe o perioadă de trei ani, implică studierea și aplicarea experienței Italiei în dezvoltarea și gestionarea sistemelor de asigurare a calității, în special în ceea ce privește indicațiile geografice și denumirile de origine. În același timp, Memorandumul va permite inițierea de noi proiecte în sectorul vitivinicol în cadrul Uniunii Europene.
Detalii
21
04 2018
685

Controlul calității fructelor și legumelor proaspete

Documentul ce reglementează stabilirea procedurilor, modul de organizare şi desfăşurare a controlului asupra determinării conformității cu cerințele de calitate pentru fructele şi legumele proaspete, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.

Prevederile Hotărârii se vor extinde asupra persoanelor fizice și juridice, înregistrate în conformitate cu Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii şi cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare.
Detalii
11
08 2015
996

În Moldova, cel mai des se încalcă drepturile consumatorilor la servicii de calitate şi cele privind calitatea produselor

Preşedintele Centrului pentru protecţia consumatorilor, avocatul Denis Staruş, a făcut pentru Sputnik un top al celor mai dese încălcări ale drepturilor consumatorilor.

Pe primul loc, pe parcursul unei perioade îndelungate, este modul în care sunt prestate serviciile comunale şi calitatea acestora.
Detalii