05
11 2018
1324

”Refuză salariul în plic - cere să îți fie respectate drepturile”. Aspecte legislative privind salarizarea muncii

”Vom întreprinde măsuri concrete pentru a combate fenomenul „salariului în plic” și a „muncii la negru”, perfecționarea cadrului legal și calcularea corectă a coeficientului salariului oficial, pentru ca cetățeanul să poată beneficia de salarii și pensii asigurate. De asemenea, în acest scop trebuie promovate și mediatizate modificările legislative, organizate campanii de sensibilizare a angajatorilor în vederea respectării legislației și asigurării dreptului echitabil la muncă.
Detalii
04
04 2018
408

BNS: 7% din moldoveni acceptă salariile „în plic”

Actualitatea campaniei cu genericul Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile, care a fost lansată de Serviciul Fiscal de Stat în luna martie curent în scopul informării, prevenirii și combaterii fenomenului muncii la negru şi achitării salariilor în plic, este confirmată de datele făcute recent publice de către Biroul Național de Statistică.

Astfel, conform informaţiei oferite de BNS, munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit în anul precedent 6,2%, fiind, totuşi, în descreștere față de nivelul anului precedent (7,1% în 2016).
Detalii
06
10 2016
1697

Despre regimul fiscal pentru cheltuielile de publicitate în cadrul desfășurării campaniilor promoționale

Se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de publicitate în cadrul desfășurării campaniilor promoționale? Care este modul de impozitare a cadourilor, premiilor, cîștigurilor primite de către persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, în cadrul campaniilor promoționale?

În conformitate cu art. 5 pct. 38) din CF, campania promoţională este modalitatea de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
Detalii
24
08 2016
779

A fost lansată o campanie de promovare a produselor alimentare autohtone

O campanie ce are drept scop susținerea producătorilor și produselor autohtone, dar și promovarea unui mod sănătos de viață în rândul copiilor a fost lansată la Chișinău. Campania socială cu genericul „Produse autohtone pentru copiii Moldovei” a fost iniţiată de către Ministerul Agriculturii în comun cu asociațiile producătorilor agricoli din țară, direcțiile de profil din cadrul primăriei oraşului Chișinău.
Detalii
20
04 2016
682

ANOFM vine în ajutorul agenților economici

În scopul dezvoltării și stabilirii de noi parteneriate pe piața muncii Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizează în perioada 11-29 aprilie 2016 Campania de vizite la agenții economici cu sloganul „Aveți oferte de muncă și căutați personal? Noi Vă putem ajuta!”.
Detalii
08
12 2015
717

Campania Update Moldova va promova reformele pentru mediul de afaceri din Republica Moldova

O campanie inedită de comunicare, în cadrul căreia vor fi promovate schimbările necesare pentru dezvoltarea economică a Moldovei va fi lansată la 7 decembrie 2015. Campania denumită „Update Moldova” are misiunea de a accentua care sunt soluțiile pentru a reduce costurile și riscurile activității de business în Moldova.
Detalii
16
11 2015
906

Desenul Galinei Plăcintă utilizat pentru campania de abonare 2016 are propria istorie

În anul 2016, campania de abonare la PP „Monitorul Fiscal FISC.md” se va desfășura sub genericul: „5 ani alături de contribuabilii oneşti”.

Desenul Galinei Plăcintă, care este propus pentru promovarea campaniei de abonare 2016, simbolizează, după părerea noastră, anume procesul de implicare onestă a fiecărui cetățean în colectarea impozitelor, astfel contribuind în comun la bunăstarea socială a tuturor.
Detalii
19
10 2015
695

Ministerul Economiei și ODIMM lansează campania „Zilele businessului regional”

Ministrul Economiei în parteneriat cu ODIMM au anunțat începutul campaniei „Zilele businessului regional”, care vine să sprijine Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Recent Ministerul Economiei și ODIMM a anunțat lansarea campaniei „Zilele businessului regional”, în perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2015. „În cadrul acestei campanii ne-am propus să ne întâlnim cu antreprenorii, primarii, ONG-urile, secțiile economice din Consiliile Raionale.
Detalii
21
09 2015
1019

A fost lansată campania de abonare la P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2016

Campania de abonare-2016 la revista „Monitorul Fiscal FISC.md”, care reflectă poziţia oficială a SFS pe aspect fiscal, — se va desfăşura sub genericul “5 ani alături de contribuabilii onești”.

În 2016 revista “Monitorul Fiscal FISC.md” va aniversa 5 ani de activitate. Suntem recunoscători autorilor noştri, partenerilor, Colegiului redacţional şi Grupului de lucru pentru suportul şi abnegaţia în realizarea unui lucru util, pe care îl facem împreună pe parcursul respectivei perioade.
Detalii