12
01 2018
635

Peste 30 mii de întreprinderi din țară sunt private

Conform rezultatelor anchetei structurale în întreprinderilor, elaborată de Biroul Național de Statistică, în anul 2016 în țara noastră 30 411 de întreprinderi, ceea ce constiuie 92,1%, erau de proprietate privată.
Detalii
19
07 2017
1014

8. (29.1.7.4) Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
Detalii
30
01 2017
3257

Despre restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a R M, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

În scopul restituirii sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, contribuabilul prezintă o cerere, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat, Nr. 402 din 13 mai 2015 și publicată în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015.
Detalii
16
01 2017
717

Un nou Regulament de la Banca Națională

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice. Mai exact, documentul stabileşte mecanismul şi regulile referitor la deţinerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decât băncile rezidente.
Detalii
20
09 2016
532

Austria este interesată să facă noi investiţii în Moldova

Aspecte ale colaborării comercial-economice dintre R. Moldova și Austria, precum și posibilitatea inițierii unor proiecte investiționale bilaterale au fost discutate de viceministrul economiei Vitalie Iurcu la o întrevedere cu ambasadorul Austriei în țara noastră, Christine Freilinger.
Detalii
23
07 2016
2701

Politici contabile. Transfer de practici de la profesioniști. Elemente de pasiv

3. Caracteristica, modul de recunoaştere şi evaluare a elementelor de pasivCapital propriu şi datorii
Astfel, dacă entitatea constituie rezerve pe seama profitului net, trebuie de indicat componenţa concretă a cestora (pct. 18 din SNC „Capital propriu şi datorii").

Referitor la modul de recunoaştere şi evaluare a datoriilor, aici s-ar putea să fie indicat aspectul dacă entitatea constituie sau nu provizioane pentru plata concediilor de odihnă ale muncitorilor de bază sau provizioane pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vîndute (pct. 81 din SNC „Capital propriu şi datorii").

Detalii