16
09 2015
879

O companie de top de pe piața de asigurări își schimbă denumirea

Compania de asigurări Victoria Asigurări, controlată de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, își schimbă denumirea în Alliance Insurance Group, potrivit deciziei Adunării Acționarilor companiei de pe 1 septembrie. Totodată, acționarii companiei au aprobat și majorarea capitalului social cu 7 milioane de lei.
Detalii
12
09 2015
1382

La importul mijloacelor fixe, destinate majorării capitalului social, T.V.A. nu a fost achitată, iar ulterior ca rezultat al comercializării acestora în termen mai mic de 3 ani, de către organul vamal a fost calculată T.V.A. Poate fi diminuată obligația T.V.A. calculată la livrarea mijloacelor fixe cu suma T.V.A. calculată de către organul vamal?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) din CF, subiectul impozabil este obligat să declare, conform art. 115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform art. 114, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont conform art. 102.
Detalii
08
09 2015
1353

Se vor aplica prevederile art. 901 alin. (31) din CF în cazul micșorării capitalului social aferent surselor proprii introduse anterior de către asociat în perioada anului 2011, în baza deciziei asociatului unic al SRL „X”?

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, capitalul social al societăţii poate fi redus prin reducerea proporţională a valorii nominale a tuturor părţilor sociale sau stingerea părţilor sociale dobîndite de societate.
Detalii
20
08 2015
592

Investitorii îşi scot capitalul de pe pieţele emergente mai rapid decât în criză

Ieşirile de capital de pe pieţele emergente s-au accelerat puternic, urcând către 1.000 miliarde de dolari în ultimele 13 luni, aproxi­mativ dublu faţă de nivelul înregistrat în timpul crizei financiare. Aceasta nu poate însemna decât un lucru: prăbuşirea încre­derii în economiile în curs de dezvoltare, scrie Fi­nancial Times.
Detalii
17
08 2015
695

2. (28.4.10) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.
Detalii
17
08 2015
801

1. (28.6.1.4) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.
Detalii
10
08 2015
748

Primăria capitalei lansează un concurs pentru a desemna compania care va construi parcări cu plată

Primăria Capitalei a iniţiat un concurs internaţional pentru desemnarea companiei care va amenaja parcări cu plată în centrul istoric al Chişinăului. Antreprenorii pot depune deja cererile, iar documentele vor fi primite de autorităţile municipale pînă în data de 28 septembrie, după care va fi organizată licitaţia.
Detalii
29
07 2015
892

Acțiunile bancare nu vor putea fi depuse în calitate de aport în capitalul altor societăți comerciale

Deținătorii de cote în capitalul social al băncilor nu vor putea aduce, în calitate de aport la capitalul social al altor societăți comerciale, acțiunile bancare, — modificări și completări în acest sens la articolul 15 al Legii instituţiilor financiare din 21 iulie 1995 propune, pentru consultări publice, Ministerul Finanțelor.
Detalii
28
07 2015
857

Ministerul Economiei a prezentat conceptul proiectului de lege privind capitalul de risc

Conceptul proiectului de lege privind capitalul de risc a fost prezentat de Ministerul Economiei în cadrul unui atelier de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului de Finanțe, Mediului, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Tehnologiei Informației, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, organizațiilor de dezvoltare, instituțiilor tehnico-științifice. Ședința a fost condusă de viceministrul Economiei, Tudor Copaci.
Detalii