25
04 2016
4028

Cu privire la impunerea cu T.V.A. și reflectarea de către un agent economic a carnetelor de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente

Urmează oare a se impune cu T.V.A. și cum trebuie a fi reflectate de către agentul economic carnetele de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente?

Conform, art. 93 pct. 6 din CF, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii